ערוץ מפגשי עמיתים מרכז בתוכו מפגשים בין - מכללתיים של עמיתים לפיתוח פרופסיונלי של מורי המורים במסגרות שונות ובתחומים מגוונים. במפגשים אלה עוסקים העמיתים בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים, ביצירת ידע ובחשיפתו, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים, בכתיבת ניירות עמדה ועוד.

ימי עיון וכנסים

ימי עיון וכנסים

לאתר היחידה

צוותי חשיבה

צוותי חשיבה

לאתר היחידה