צוות היחידה

ariel

ד"ר אריאל פרידמן

ראש ערוץ מפגשי עמיתים

שאנה ברייזבלט

מרכזת כנסים וימי עיון

ליאור בר

מרכזת כנסים וימי עיון

נטע חן

רכזת ערוץ מפגשי עמיתים