כל הפעילויותקהילות מורים

קהילות מורים

התקיים ב Wednesday 19-08-2020

  • 13:30-15:00
    ד"ר טלי ברגלס-שפירא, מנהלת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת-"קהילות מקצועיות לומדות" מכון מופ"ת
  • 12:00-13:00
    ד"ר טלי ברגלס-שפירא, מנהלת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת; ורד אוסטפלד, מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת-"קהילות מקצועיות לומדות" מכון מופ"ת
  • 12:00-13:00
    ד"ר טלי ברגלס-שפירא, מנהלת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת; ורד אוסטפלד, מו"פ קהילות מקצועיות לומדות, מכון מופ"ת-"קהילות מקצועיות לומדות" מכון מופ"ת
  • Scroll to top