אנגלית למטרות אקדמיות

בשנת הלימודים תשע"ה לא יפתח הפורום

מבוא

הפורום נועד לאפשר מפגש עמיתים ל מרכזי קורסי האנגלית למטרות אקדמיות במכללות להוראה בישראל. הרציונל שעמד בבסיס הקמת הפורום היה הצורך בדיון משותף בעניינים רלוונטיים לכל מרכזי האנגלית וביצירת מכנה משותף בין המכללות השונות

מטרות

  • לעזור למכללות ליישם את הרפורמות של המל"ג באנגלית האקדמית.
  • לכתוב מחדש את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים לאנגלית אקדמית.
  • ליצור אוסף של חומרי למידה.
  • לקיים יום לימודים לכל המורים לאנגלית למטרות אקדמיות במכללות