הטיול המשולב

מבוא

חיזוק החינוך להכרת הארץ ולאהבת המולדת גובש כתכנית מערכתית שתשלב את הלמידה החוץ- כיתתית, הסיורים והטיולים כחלק בלתי נפרד מתכניות הלימודים בבתי הספר. התכנית גובשה ואושרה על ידי משרד החינוך כחלק מהליבה החינוכית של מערכת החינוך.
כדי ליישם מדיניות זו ולקדם את שילוב הטיול בתכנית הלימודים בגנים ובבתי הספר יש לפתח את מודעות הסטודנטים להוראה, כמורים לעתיד, לחשיבות הנושא. פיתוח כישוריהם בתחום מחייב להקנות להם דרכי הוראה ולמידה בסביבה בקורסים במכללה ובהתנסות בבתי הספר במסגרת לימודי תעודת הוראה במכללות.
פורום הטיול המשולב שם לו ליעד לחזק את המודעות לשילוב הלמידה החוץ-כיתתית, הסיור הקצר והטיול בתכניות הלימודים במכללות, שלצערנו חל בהם כרסום בעקבות יישום המתווה החדש במכללות להוראה, ולהרחיב את יישומם.
במפגשי הפורום אנו מקיימים סיורים באתרים בסביבה קרובה ורחוקה, עירונית וטבעית, במטרה לבנות תכניות לימוד חוץ-כיתתיות שישולבו בהוראה במכללות.
נוסף למפגשים השגרתיים אנחנו מקיימים "קמפוס לימודי" בן יומיים המתרכז בנושא ובאזור בצורה מעמיקה, במטרה לבנות דגם לימודי לסטודנטים במכללות.
חברי הפורום מגלים מעורבות רבה במפגשים. הם עצמם מדריכים את מרבית הסיורים והטיולים ומשלבים בהם דרכי הוראה ולמידה בסביבה המבוצעות עם סטודנטים במכללות, וחלקן מיושם עם תלמידי בתי הספר.
הפורום סיים את פעילותו בשנת הלימודים תשע"ה.

מטרות הפורום

  • להגביר את מודעותם של מובילי מדיניות ותכניות לימודים במשרד החינוך ובמכללות לצורך בתכנון וביישום בפועל של תכניות לימודים המשלבות הוראה בסביבה;
  • לתכנן ולפתח יחידות הוראה ללמידה חוץ-כיתתית המשולבות בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים;
  • להכיר אתרים וגופים סביבתיים בישראל שאפשר לשלבם בתכניות הלימודים לסטודנט ולתלמיד.