מנכ״לים

מרכז

ד"ר ברק איילון

יועץ ארגוני ומנחה קבוצות

מטרתו המרכזית של פורום המנכ”לים ליצור זירה להיוועצות, לשיתוף וללמידה, לנוכח האתגרים הדומים והשונים הניצבים בפני המכללות להוראה. הפורום יתכנס שלוש פעמים במהלך שנת הלימודים הקרוב, כאשר המיקוד השנה יהיה בפיתוח תפישת “הניהול הרזה” כרעיון מארגן.
המפגש הראשון יהיה במכון מופ”ת, ותכנית שני המפגשים הבאים תיקבע בשיתוף עם חברי הפורום.
במהלך המפגשים נחשף גם לתפישה המארגנת של “הניהול הרזה” (ההיבט האסטרטגי) וגם לפרקטיקות ולכלים בסיסיים התומכים בה (ההיבט הטאקטי).
נקצה זמן להיוועצות בסוגיות שעל הפרק ונדון כיצד ניתן ליישם אותן, תוך התאמה לאתגרי הניהול של המשתתפים במכללה עצמה.
בנוסף, נאפשר לאחד או לכמה מהמנהלים בפורום להציג מהלך, פרויקט או נושא לדיון.
תכנית המפגש הראשון תוצג בהמשך, לקראת ההתכנסות הראשונה של הפורום.