מתמטיקה

מרכזת

רציונל

פורום מתמטיקה מיועד לראשי חוגים, למורי מורים מובילים ולמדריכים פדגוגיים המלמדים מתמטיקה ודרכי הוראתה במכללות להוראה. מטרת-העל לפעילות הפורום היא לאפשר מפגשים של מרצים ממוסדות אקדמיים שונים, המכשירים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, מתוך אמונה כי המפגש בין שותפים לתפקיד מאפשר דיאלוג בין עמיתים, שיתופי פעולה ולמידה משותפת. כמו כן מהווים המפגשים במה לפיתוח פרופסיונלי של המשתתפים.

מטרות

המטרות הכלליות של הפורום הן:

  • להיחשף לתכניות ופרויקטים עדכניים בהכשרת מורים בכלל, ובהכשרת מורים למתמטיקה בפרט; לדון בגישות ושיטות אפקטיביות הנוגעות להכשרת מורים למתמטיקה; לגבש עמדות בנוגע לנושאים הקשורים להכשרת מורים למתמטיקה; ללבן בעיות המשותפות לעוסקים בהכשרת מורים למתמטיקה;
  • ללמוד נושאים מתמטיים, לחוות העמקה והעשרה בנושאים אלה;
  • להוות במה למפגשים בין מכללות המכשירות מורים לבין קובעי מדיניות במשרד החינוך;
  • להוות במה למפגשים בין מרצים למתמטיקה במכללות למרצים בכירים למתמטיקה באוניברסיטאות המחקר.

הפורום לא פועל מתשס”ח