תוכנית "שני מורים בכיתה"

מרכזת

שירין זנגריה

משרד החינוך

ד"ר טארק מוראד,

מכללת אלקסאמי

מבוא

בשנת הלימודים תשע"ז הופעלה התוכנית "שני מורים בכיתה" בחלק מבתי הספר במגזר הערבי, והם קיבלו הדרכה וליווי מקצועי מארבע מכללות שונות. כל מכללה הפעילה את התוכנית ברמת תוכן ובדרך יישום שונה, ללא כל ידיעה על התהליך אשר המכללות האחרות מיישמות בשטח, וללא חשיפה אליו.

בביקורים שערכנו ובישיבות להערכת התוכנית ביטאו רוב משתתפי התוכנית (רכזים במכללות, רכזים פדגוגיים ומנהלי בתי הספר) את הצורך שלהם בהקמת פורום לכל המשתתפים, פורום שמטרתו תהיה לבנות מאגר עבודה בין-מכללתי משותף וללמוד ממנו, ויאפשר להם להיות שותפי דרך לאורך כל השנה בכל שלבי התכנון, הביצוע וההערכה של התוכנית בבתי הספר שמפעילים הוראה בצמד כתרבות בית-ספרית.

מטרות הפורום

  1. להיפגש במקום ובזמן משותף לכלל המכללות המשתתפות בתוכנית לשיח, לדיונים ולהחלפת ידע.
  2. לקיים שיתופי פעולה ולמידה בין הגורמים השונים, אגף ההתמחות, המכללות ובתי הספר.
  3. לאפשר למידה משותפת מהצלחות של השותפים, ולאור הניסיון משנתה הראשונה של התוכנית.
  4. לבנות מאגר חומרים משותף: חומר ספרותי מקצועי, מצגות, דפי עבודה, עלונים ופיתוח מודלים ושיטות הוראה.
  5. לתת הזדמנויות למנהלים, למורים ולכל השותפים בבתי הספר להשמיע את קולם.
  6. לעודד את בתי הספר להציג את תהליכי העבודה בתוכנית ברוח תחרותית מאתגרת.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

הפורום לא ימשיך בפעילותו בשנת תש"פ.

סיכומים משנים קודמות: