רכזי נגישות במוסדות אקדמיים

מרכזת

ד"ר שרונה אליאס מרכוס

המכללה האקדמית בית ברל

גב' אילת גופר/ אורנים- המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את פורום רכזי נגישות בשנים תשע"פ- תשפ"א)

מבוא

בשנים האחרונות, בעקבות הכנסת תקנות הנגישות למוסדות האקדמיים, נוצר תפקיד חדש – רכזי נגישות, וכיום כמעט בכל מוסד יש רכז/ת נגישות. המוסדות נבדלים ביניהם במודלים השונים ובהגדרת התפקיד, בתחומי העיסוק ובגורם הממונה על התחום. הפורום פועל משנת 2017, מתוך צורך ללוות את ההתפתחות המקצועית של פרופסיה חדשה זו במוסדות האקדמיים – במכללות ובאוניברסיטאות. נוסף על כך, הפורום חותר ליצירת ממשקי עבודה אפקטיביים ומקדמים עם גורמים פנים-אקדמיים וחוץ-אקדמיים, ופועל להרחבת המודעות והפעילות המשותפת של כלל הגורמים.

מטרות הפורום

 • יצירת מפגש ושיח בין רכזי נגישות חדשים לוותיקים יותר, בנושאי הנגשה פרטנית והנגשה מוסדית.
 • דיון בסוגיות מקצועיות הקשורות לתהליכי הנגשה במוסד.
 • יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גופים נוספים העוסקים בתחום רחב זה, וחיזוק הרצף ביניהם.

תוכנית כללית תשפ"ג

 • גיבוש חזון פרופסיונלי ועקרונות בסיס לעבודת רכז/ת הנגישות.
 • פיתוח כלים ואמצעים למתן התאמות נגישות פרטניות על פי לקות ומצב בריאות-חולי, בהתייחס ללמידה אקדמית בעידן החדש (למידה פנים אל פנים ולמידה מתוקשבת).
 • פיתוח אורחות ושיטות עבודה לגיוס שותפים מקרב הסגל המינהלי והאקדמי לתהליך ההנגשה בקמפוס.
 • העמקה והתמקצעות באיתור צרכים ובהתאמת מענים של הנגשה לאוכלוסיות ייעודיות עם מוגבלות מורכבת – קוגניטיבית/חושית/נפשית.
 • קידום המודעות לחובת הנגשת מידע ונגישות לחומרי למידה במוסדות האקדמיים.
 • מיפוי רכזי נגישות ומוסדות ההשכלה הגבוהה שבהם פועל/טרם פועל רכז נגישות, ופנייה למוסדות הללו למינוי רכז נגישות במוסד על פי חוק.

תוצרים מתוכננים תשפ"ג

 • כתיבה ופרסום של חוברת פיזית ודיגיטלית: המדריך המקצועי לרכז הנגישות בהשכלה הגבוהה בישראל.
 • בקשה לקיים מיני השתלמות לפיתוח מיומנויות של הדרכת צוותים והנחיית קבוצות לעובדי מרכזי תמיכה ולרכזי נגישות.
 • הפקת מיני-קורס "למידה מודעת" במסגרת קמפוס IL (בבדיקה).

 

סיכומים משנים קודמות