רכזי נגישות במוסדות אקדמיים

מרכזת

ד"ר אילת גופר

אורנים- מכללה אקדמית לחינוך

מבוא

בשנים האחרונות, בעקבות הכנסת תקנות נגישות למוסדות האקדמיים, נוצר תפקיד חדש של רכזי נגישות, וכיום כמעט בכל מוסד יש רכז/ת נגישות. המוסדות נבדלים ביניהם במודלים השונים ובהגדרת התפקיד, בתחומי העיסוק ובגורם הממונה על התחום. הפורום נוצר לפני כשנתיים מתוך צורך ללוות את ההתפתחות המקצועית של פרופסיה חדשה זו במוסדות האקדמיים: במכללות ובאוניברסיטאות.

מטרות הפורום

  • יצירת מפגש ושיח בין רכזי נגישות חדשים וותיקים יותר, אלה המתמקדים בהנגשה פרטנית ואלה המתמקדים בהנגשה מוסדית.
  • גיבוש נוהלי עבודה.
  • דיון בסוגיות מקצועיות הקשורות לתהליכי הנגשה במוסד.
  • יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גופים נוספים העוסקים בתחום רחב זה

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • להמשיך בפיתוח כלים ואמצעים למתן התאמות נגישות פרטניות על פי לקות ומצב בריאות-חולי.
  • ללמוד כלים לגיוס שותפים מקרב הסגל המנהלי והאקדמי לתהליך ההנגשה בקמפוס.
  • ללמוד יחד צרכים של הנגשה לאוכלוסיות ייעודיות (עם מוגבלות קוגניטיבית/חושית).

בימים אלו אנו עובדים על גיבוש התוכנית לשלושת המפגשים לשנת הלימודים הבאה. הראשון מתוכן לספטמבר, השני לפברואר (טרם נקבע תאריך) – שניהם בזום. מפגש שלישי, שטרם גובש, יכלול הרצאה ומפגש עם איש מקצוע.

תאריכי המפגשים במהלך שנת הלימודים תשפ"א

  1. "היום שאחרי המחר" – אתגרים ומענים ללמידה משולבת (מקוונת ופנים אל פנים) לאור תקנות נגישות השכלה גבוהה / 8.9.2020
  2. הצגת פרויקטים של נגישות הפרט ונגישות מוסדית על ידי חברי הפורום – הרצאות טד / פברואר 2021
  3. הנושא טרם נקבע – הרצאה או מפגש עם איש מקצוע חיצוני לפורום / מאי 2021

סיכומים משנים קודמות