אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות

גב' טל יזרעאל

תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון

גב' מיקי צדיק

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפורום מאפשר חשיפה לאופני השילוב בין קהל, מקום ומסגרות, ובין צורות של הוראת אומנות או תיווך לאומנות. הפורום הוא מקום לשיתוף, לדיון ולשיח על דילמות וסוגיות בחינוך ובאומנות, וכן על האופן שבו אומנות היא גורם מכריע שבאפשרותו לתווך בין תחומי עניין ודיסציפלינות שונות ובין קהלים מגוונים.

מטרות הפורום

 • היכרות עם אופני פעולה של מוסדות חינוך ואומנות העוסקים בחינוך לאומנות בהיבטים שונים: מוזאונים, תוכניות בין-לאומיות ועוד.
 • בין-תחומיות: בין אומנות לתחומי ידע אחרים.
 • היכרות עם מודלים של חונכות בהוראת האומנות בעולם.
 • גיבוש פלטפורמה להצגת המתרחש בגלריות המכללתיות.
 • שיח משתף בין חברי הפורום סביב סוגיות הקשורות בהכשרה לאומנות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”א

לקראת תשפ”א נוציא “קול קורא” מחודש למדריכים פדגוגיים ולעוסקים בחינוך לאומנות.

נבקש לעסוק בסוגיות של:

 • חינוך לאומנות בהווה בעבר ובעתיד, בארץ ובעולם.
 • אומנות כמובילה פרויקט מחקרי או משתלבת בו, בכל תחום דעת.
 • המורה והמרצה לאומנות כדמות מפתח במוסד החינוכי, המחוללת ויוזמת שיח בין-תחומי.

התוצרים הסופיים הצפויים:

 • תיעוד של הרעיונות שנהגו – ובעיקר שנוסו ובוצעו – על ידי השותפים.
 • הכנת רשימה ביבליוגרפית ופילמוגרפית מומלצת בנושא הוראה ופעולת אומנות בין-תחומית, כשהאומנות היא ציר מרכזי המעורר את הפעולה השיתופית.
 • גיבוש דף עמדה מסכם.

 

סיכומים משנים קודמות