“לטלטל את הספינה”: דיאלוג בין מובילי חינוך לאומנות במטה, בשטח ובאקדמיה

מרכזות

ד"ר סיגל ברקאי

מכללת סמינר הקיבוצים

מבוא

הפורום יהווה במה למפגש ושיח בין מובילי תחום החינוך לאומנות בישראל ברמה הארצית – במכללות, במשרד החינוך, במוזיאונים ועוד. חברי הפורום ייקחו על עצמם משימה ציבורית מאתגרת וחשובה: גיבוש שפה ו”מילון מונחים” משותף לחשיבה על חינוך לאומנות בעידן העכשווי, לקראת פיתוח עתיד מקדם אומנות בחברה הישראלית לגווניה ולשבטיה.

מטרות הפורום

  • היכרות עם מסמך “דמות הבוגר 2030” של המזכירות הפדגוגית, ועם המגמות שמוביל משרד החינוך בחינוך לאומנויות.
  • היכרות עם חינוך לאומנות במחלקות חינוך במוזיאונים.
  • היכרות עם חינוך לאומנות במכללות המלמדות את התחום.
  • כתיבה וניסוח של מניפסט ציבורי המשותף לכל הגופים המחנכים לאומנות: גיבוש שפה וז’רגון משותפים המושתתים על ערכים מבוססי אומנות, מחקר-יצירה וחינוך לאומנות.
  • עידוד של פיתוח יוזמות ומקורות איכותיים בעברית להוראת אומנות ברשת.

יעדים לשנת הלימודים תשפ”ב

  • גיבוש עקרונות מנחים למניפסט החינוך לאומנות מתוך למידה וחקר.
  • פיתוח וכתיבה של יוזמות לקידום תחום האומנות בשדה, במטה ובאקדמיה.
  • חשיפת היוזמות שכתבו הגופים השונים השותפים בפורום בפני עמיתי הפורום, ודיון שיתופי.
  • החלטות בדבר יציאה לפרסום והפצה.

סיכומים משנים קודמות