"לטלטל את הספינה": דיאלוג בין מובילי חינוך לאומנות במטה, בשטח ובאקדמיה

מרכזות

ד"ר סיגל ברקאי

משרד החינוך; מכללת סמינר הקיבוצים

מבוא  

הפורום מציע הזדמנות למפגש ולשיח בין מובילי תחום החינוך לאומנות בישראל ברמה הארצית – מהמכללות, ממשרד החינוך, מהמוזיאונים ומגופים עצמאיים מגוונים. חברי הפורום לקחו על עצמם משימה ציבורית של גיבוש שיתופי פעולה ויצירת הזדמנויות לפעולה משותפת במטרה לקדם את המודעות של החברה הישראלית לאומנות חזותית בכל ממדיה – היוצרים, האוצרותיים והחינוכיים – ולגבש שפה ו"מילון מונחים" משותף לחשיבה על חינוך לאומנות בעידן העכשווי.

מטרות הפורום

  • רקימת קשרים הדדיים בין סטודנטים ומרצים במוסדות, מורים ותלמידים ממגמות האומנות, צוותי הפיקוח על האומנות במשרד החינוך ואנשי חינוך במוזיאונים.
  • שילוב סטודנטים/ות להוראת אומנות מהמוסדות המכשירים במארג של תכנון ועבודה שיתופית עם התלמידים ועם אנשי החינוך ממשרד החינוך, מהמוסדות ומהמוזיאונים – כהצעה להוראה ולאימון פדגוגי עבור השותפים, ואולי כהצעה לתחילתה של מסורת שנתית שתעצב שגרות עבודה ושיתופי פעולה ברמה הארצית.
  • ייזום שיתופי פעולה בין המוסדות המכשירים להוראת אומנות לבין מוזיאונים ומגמות אומנות כגורמים המייצרים ערך מוסף ללמידת מקצוע הוראת האומנות.
  • שיתוף תלמידים מבתי הספר בפעילות, ויצירת קשרי עבודה ופעולה משותפת עם סטודנטים להוראת אומנות.
  • יצירת הד תקשורתי ומודעות ציבורית לחינוך לאומנות בישראל על כל ממדיו.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

  • ליל המוזיאונים הארצי הגדול: רקימת קשרים הדדיים באמצעות פעילות של "לילה לבן" ולימוד "טקסטים חזותיים" בחללי המוזיאונים. תלמידים ממגמות אומנות מכל רחבי הארץ ילמדו יצירות לבחירתם, וידונו בהן לעומק בהנחיית סטודנטים להוראת אומנות. הפעילות תתרחש בד בבד בכמה מוזיאונים ברחבי הארץ. כל זאת במטרה לקדם שיתופי פעולה מקצועיים בין הגורמים השונים בפורום, כמודלינג לקידום הוראת האומנות במוסדות המכשירים סטודנטים/ות להוראת אומנות, ולמיסוד שיתופי פעולה קבועים בין המוסדות המכשירים לבין המוזיאונים לאומנות, ובשאיפה לקרב ולהתניע היכרות ושיתופי פעולה מניבי משמעות לכל הגורמים המשתתפים. קהל היעד של האירוע הוא סטודנטים ומרצים במוסדות, מורים ותלמידים ממגמות אומנות, צוותי הפיקוח על האומנות במשרד החינוך ואנשי חינוך במוזיאונים.
  • פיתוח מסמך מחקרי כרפלקציה על הפעולה: לביסוס מתודות עבודה הממסדות ומעגנות את קשרי העבודה שנוצרו לטווח ארוך, למטרת שימור הידע הארגוני של האירוע והובלת מסורת רב-שנתית שתיווצר בעקבותיו.

סיכומים משנים קודמות