כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

"לטלטל את הספינה": דיאלוג בין מובילי חינוך לאומנות במטה, בשטח ובאקדמיה

מרכזות ד"ר סיגל ברקאי משרד החינוך; מכללת סמינר הקיבוצים מבוא   הפורום מציע הזדמנות למפגש ולשיח בין מובילי תחום החינוך

ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת ד"ר לילי זמיר מכללת דוד ילין מבוא: הרציונל לפעילות הפורום לממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת

פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים ד"ר אור מרגלית מציב תקווה ישראלית וראש החוג למקרא במכללת לוינסקי ד"ר מועין פחראלדין המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי