כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

קידום חינוך ערכי

מרכזים בלי לודמיר מרם המכללה האקדמית בית ברל מבוא מורים במאה ה-21 נדרשים ללמד בעידן שבו אין הם, ואין תלמידיהם,

מדריכים פדגוגיים להוראת מתמטיקה ומרצים למתמטיקה- לקראת הכשרה במציאות חדשה

מרכזת ד"ר אביגיל צברי תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך חולון אחד היעדים שמערכת החינוך הציבה לעצמה בעשורים האחרונים היה מעבר להוראה המשלבת

ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת ד"ר לילי זמיר מכללת דוד ילין בשנת הלימודים הקרובה ייפתח במכון מופ"ת פורום ייעודי לממונות על החוק למניעת הטרדה

פורום יזמות וחדשנות

מרכזים שרון גרינברגורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא   יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף

פורום למידה דיגיטלית

מרכזים שרון גרינברגורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא   הפורום מיועד לנציגי הגופים המובילים את הלמידה הדיגיטלית במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות.  מטרות

פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים ד"ר זהבה ברקני סמינר הקיבוצים מכללה לחינוך טכנולוגיה ואומנויות מועין פחראלדין המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע ריכזו