כל הפוסטים בבעלי תפקידים אחרים

“לטלטל את הספינה”: דיאלוג בין מובילי חינוך לאומנות במטה, בשטח ובאקדמיה

מרכזות ד”ר סיגל ברקאי מכללת סמינר הקיבוצים מבוא הפורום יהווה במה למפגש ושיח בין מובילי תחום החינוך לאומנות בישראל ברמה

רכזי קורסים למורים חדשים

מרכזים ד”ר מירי פוסטי אגף התמחות וכניסה להוראה ומכללת לוינסקי לחינוך מבוא אגף התמחות וכניסה להוראה מלווה את המורים המתחילים,

ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת ד”ר לילי זמיר מכללת דוד ילין מבוא לממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת המורים יש כמה

פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים ד”ר אור מרגלית מציב תקווה ישראלית וראש החוג למקרא במכללת לוינסקי ד”ר מועין פחראלדין המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי