כל הפוסטים במרכזי דיסציפלינות וראשי חוגים

לשון עברית

מרכזת ד”ר אושרי זיגלבוים אורנים – המכללה האקדמית לחינוך פרופ’ ברוריה מרגולין / מכללת לוינסקי לחינוך, ריכזה את הפורום לשון

מקרא

מרכזת ד”ר שירלי נתן-יולזרי המכללה האקדמית בית ברל ד”ר מלכה שנוולד / תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את פורום

מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה מרכזת ד”ר ראיד מועלם אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ד”ר יעל

פורום היסטוריה

מרכזת ד”ר מלי איזנברג מכון משואה, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראל ד”ר בועז לב טוב / מכללה אקדמית בית ברל-