כל הפוסטים במרכזי דיסציפלינות וראשי חוגים

לשון עברית

מרכזת ד”ר אושרי זיגלבוים אורנים – המכללה האקדמית לחינוך מבוא מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון

מקרא

מרכזת ד”ר שירלי נתן-יולזרי המכללה האקדמית בית ברל ד”ר מלכה שנוולד / תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את פורום

מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה מרכזת ד”ר ראיד מועלם אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ד”ר יעל

פורום היסטוריה

מרכזים ד”ר יעל קליין אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך ד”ר בועז לב-טוב המכללה האקדמית בית-ברל הפורום פועל משנת תשע”ו

אמנות וחינוך לאמנות

מרכזות ד”ר סיגל ברקאי המפמ”ר לאומנות חזותית, משרד החינוך גב’ טל יזרעאל/ תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון (ריכזה את פורום