כל הפוסטים במרכזי מסלול

חינוך מיוחד

מרכזת ד”ר יערה פיין אורנים- המכללה האקדמית לחינוך “ד”ר שירלי הר צבי (הכהן)/ תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את

יסודי

מרכזת ד”ר ענת רויטר המכללה האקדמית לחינוך ע”ד דוד ילין ריכזה את הפורום בשנים תשע”ח- תש”ף ד”ר פז אלניר מבוא

גיל הרך

מרכזות ד”ר גייל סוסקין אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ד”ר איריס גלילי חמדת הדרום- מכללה אקדמית לחינוך ד”ר ניקול בן-נון/