כל הפוסטים בפורומים שפעלו בעבר

קידום חינוך ערכי

מרכזים בלי לודמיר מרם המכללה האקדמית בית ברל מבוא מורים במאה ה-21 נדרשים ללמד בעידן שבו אין הם, ואין תלמידיהם,

על יסודי

מרכזת ד"ר גליה סמו מכללת לוינסקי לחינוך מבוא ראשי תוכניות/מסלולים לחינוך העל-יסודי הם מנהלים בדרגי ביניים המצויים בסביבת עבודה מורכבת.

מדריכים פדגוגיים להוראת מתמטיקה ומרצים למתמטיקה- לקראת הכשרה במציאות חדשה

מרכזת ד"ר אביגיל צברי תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך חולון מבוא אחד היעדים שמערכת החינוך הציבה לעצמה בעשורים האחרונים היה מעבר להוראה

פורום יזמות וחדשנות

מרכזים שרון גרינברגורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף

פורום למידה דיגיטלית

מרכזים שרון גרינברג ורד אוסטפלד מכון מופ"ת מבוא הפורום מיועד לנציגי הגופים המובילים את הלמידה הדיגיטלית במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות.

תוכנית "שני מורים בכיתה"

מרכזת שירין זנגריה משרד החינוך ד"ר טארק מוראד, מכללת אלקסאמי מבוא בשנת הלימודים תשע"ז הופעלה התוכנית "שני מורים בכיתה" בחלק