פורום אוריינות מדיה, קולנוע ותקשורת

מרכזים

ד"ר איבנה רטנר

המכללה האקדמית גורדון

מבוא

הפורום יהווה מרחב להיכרות ולשיח בין מובילי תחום החינוך לקולנוע ותקשורת במכללות, באוניברסיטאות ובמשרד החינוך. חברי הפורום ינסחו את האתגרים של החינוך למדיה פוסט קורונה, ויתמודדו עם השאלה כיצד יש להתייחס לאוריינות המדיה בישראל עם היציאה מהמסכים והמפגש עם המציאות.

חשיבה על עתיד החינוך למדיה – קולנוע ותקשורת – וקידומו המעשי, הם צו השעה. חברי הפורום יתמודדו עם אתגר זה בכל רובדי החברה הישראלית.

מטרות הפורום

  • מפגשי חשיבה ופעילות של ראשי החוגים האקדמיים.
  • קיום דיאלוג בין משרד החינוך והכשרת המורים בקולנוע ותקשורת באקדמיה: התחומי הבין-תחומי והרב-תחומי.
  • היכרות עם מסמך "דמות הבוגר 2030" של המזכירות הפדגוגית, ועם המגמות שמוביל משרד החינוך בחינוך לקולנוע ותקשורת.
  • היכרות עם תוכניות חינוך לקולנוע ותקשורת במכללות המלמדות את התחום: הדומה והשונה; האם יש קאנון בהוראת התחום?
  • ‏גיבוש שפה וז'רגון משותפים המושתתים על ידע, ערכים ומיומנויות בתחום; היכרות עם מחקר – יצירה וחינוך לאוריינות מדיה.
  • עידוד של פיתוח יוזמות ומקורות איכותיים בעברית להוראת התחום, תוך פיתוח מרחב רלוונטי לתחום.

 

תוצר מתוכנן תשפ"ג

  • כנס בשיתוף האגודה הישראלית לתקשורת.
  • מחקר בנושא אוריינות מדיה.
  • גיבוש עקרונות מנחים למניפסט החינוך לאוריינות מדיה, מתוך למידה וחקר.

פיתוח וכתיבה של יוזמות לקידום התחום בשדה

סיכומים משנים קודמות