פורום למידה דיגיטלית

מרכזים

שרון גרינברג
ורד אוסטפלד

מכון מופ"ת

מבוא  

הפורום מיועד לנציגי הגופים המובילים את הלמידה הדיגיטלית במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות. 

מטרות הפורום 

פורום למידה דיגיטלית במכון מופ"ת נועד להפגיש בין העוסקים בנושא במכללות, ולזמן אפשרות ליצירת שיח ולהחלפת רעיונות. מטרת הפורום היא להביא למערכת החינוך ידע חדש בנושא ולהפיץ ידע בין חברי הפורום. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א 

הפורום יעסוק בלמידה דיגיטלית בתקופת הפוסטקורונה: לקחים, תובנות ושיתוף ידע.
תוצר: פרסום מסמך מדיניות משותף בנושא למידה דיגיטלית 2021 בעידן הפוסטקורונה. 
נארח מרצים מתחום ההייטק והאדטק, במטרה להרחיב אופקים ולהתכתב עם העולם הטכנולוגי נוסף על מערכת החינוך. 

 

סיכומים משנים קודמות