עורכי כתבי עת

מרכזת

ד“ר סמדר בן אשר

מכללה אקדמית לחינוך ע“ש קיי, באר שבע

מבוא

הפורום משמש במה לקיום שיח עיוני ופרקטי בסוגיות הקשורות בעריכת כתב עת: סוגיות אתיות, התמודדות עם הצורך בקבלת חומר לצד הרצון לבצע סקירה מקפת, מתן ביטוי להעמקת תחומי הידע לפי יעדו של כתב העת, תפוצה ומשובים.

מטרות הפורום

לחבר ולקשר בין העורכים, לחיזוק מקצועי ולסיוע עמיתים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • לעבוד על גיבוש של קוד אתי תוך בירור סוגיות משותפות.
  • להרחיב את הידע בנושא זכויות יוצרים, פרסומים והכרה בכתב עת כשפיט.

סיכומי פורום משנים קודמות