פורום ראשי החוגים להוראת האנגלית

מרכזת

ד"ר לינדסי שפירו שטיינברג

המכללה האקדמית הרצוג

ריכזה את הפורום בשנים תשע"ח- תש"ף

ד"ר לורה מאיור

אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ-19 המכללות שמכשירות מורים לאנגלית, ולשמש קבוצת חשיבה על מה שנעשה בתחום ועל השינויים הנדרשים.

מטרות הפורום

מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות, וכך לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ. לשם כך הוצבו כמה תת-מטרות ספציפיות:

  • העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל, על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
  • קשר עם משרד החינוך, ולפי צורך – הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה.
  • העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה.
  • תמיכה, במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה"וותיקים", בחדשים יותר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • המשך ההבנה וההטמעה של המסמך החדש של משרד החינוך, The Professional Standards Document
  • לימוד והטמעה של המתווה החדש של פרופ' עפרה ענבר.
  • לימוד והטמעה של תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.
  • הפריה ולמידה הדדית דרך מחקרים של עמיתינו ומחקרים של מרצים אורחים.
  • פיתוח חשיבה מחודשת לאור הלמידה מרחוק.

 

סיכומים משנים קודמות