פורום ראשי החוגים להוראת האנגלית

מרכזת

ד"ר לינדסי שפירו שטיינברג

המכללה האקדמית הרצוג

ריכזה את הפורום בשנים תשע"ח- תש"ף

ד"ר לורה מאיור

אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ-19 המכללות המכשירות מורים לאנגלית, ולשמש קבוצת חשיבה על הנעשה בתחום ועל השינויים הנדרשים בו.

מטרות הפורום

מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות, וכך לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ. לשם כך הוצבו כמה תת-מטרות ספציפיות:

  • העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל, על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
  • קשר עם משרד החינוך, ולפי צורך – הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה.
  • העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה.
  • תמיכה, במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה”וותיקים”, בראשי החוגים החדשים יותר.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

  • מתווה ודמני-ענבר ושינויים בהכשרה המעשית.
  • הידוק הקשר בין קורסים אקדמיים לבין אימוני ההוראה: מתאוריה למעשה, או להפך?

סיכומים משנים קודמות