רכזי תכניות הכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית

תכנית "תספה"
(שילובי עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך)

מרכז

יניב סולומון

מכון מופ"ת

מבוא

פורום תוכנית תספה הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכנית במכללות האקדמיות לחינוך, לבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך, ולשותפים נוספים הרואים בשילוב מיטבי של בני הקהילה האתיופית ערך חשוב. בפורום חברים נציגי מוסדות להכשרת מורים שלומדים בהם סטודנטים יוצאי אתיופיה, וגם שותפים מארגונים ומתחומי דעת. הפורום נפגש אחת לחודש ללמידה ולהתפתחות מקצועית בנושא הגיוון בחברה הישראלית; לדיון בנושאים שעל סדר היום הנוגעים לסטודנטים ולמורים יוצאי אתיופיה; ולהפקת אירועי שיא, חגים וכנסים. ברוח זו בנינו גם השנה תוכנית שנתית שהעמיקה את ההיכרות עם החברה הישראלית על גווניה הרבים, ובהם גם קהילת יוצאי אתיופיה. ליבנו סוגיות הקשורות ליצירת לכידות חברתית ושייכות, ועסקנו במתן כלים לעבודה בארגונים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות, תוך שילוב פרקטיות ולמידה מהשטח.

תוכנית ומטרות הפורום

במסגרת תוכנית "תספה" גיבשנו מודל בן ארבע קומות, שהן היסודות לעשייה החינוכית שאנו שואפים להנחיל לסטודנטים פרחי ההוראה. סטודנטים אלה יתמודדו בעתיד עם סוגיות של רב-תרבותיות, כיתות הטרוגניות, קונפליקטים על רקע סטראוטיפים ודעות קדומות בכיתה.

מפגשי הפורום השנה יכללו הן למידה תאורטית (הרצאות של חוקרים שונים העוסקים בסוגיות של רב-תרבויות, רב-גוניות, זהות וחברה) הן התנסות בסדנאות שונות, הכוללות הקניה של כלים פרקטיים ליישום בכיתות.

אלה הן ארבע הקומות של המודל:

קומה א. ידע ופיתוח מודעות.

קומה ב. שמיעת קולות שונים ומגוונים בניהול שיח שוויוני וביקורתי: מצד אחד אפשרות למתיחת ביקורת, ומצד אחר הקפדה על שוויון בהשתתפות בשיח, במינון ובדוברים.

קומה ג. רכישת כלים לניהול כיתה הטרוגנית, לניהול קונפליקטים ולתחושת מסוגלות.

קומה ד. ערכות ליווי למורים חדשים בנושא ניהול קונפליקטים.

­­­­מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום בתשפ"ב

  • הפקת אוגדן כלים בנושא זהות ורב תרבותיות (מצ"ב).
  • קיום יום עיון פרונטלי תחת הכותרת "אסקסטה״ – לשאת את המשקל על הכתפיים: שיח על קידום הגיוון, לכבוד חג הסיגד.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

  • המשתתפים ישתתפו בסדנאות שיקנו להם כלים פרקטיים בסוגיות רב-תרבויות, רב-גוניות, זהות וחברה, להטמעה וליישום בכיתותיהם.

 

 

 

 

סיכומים משנים קודמות