רכזי תכניות הכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית

תכנית "תספה"
(שילובי עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך)

מרכזים

משה ישעיהו

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך

יניב סולומון

מכון מופ"ת

מבוא

הפורום של תוכנית תספ”ה (תוכנית סטודנטים פרחי הוראה) הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכניות במכללות האקדמיות לחינוך, ולבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך.

מטרות הפורום

  • ליצור קהילה לומדת עבור עמיתים העוסקים בהכשרת מורים יוצאי אתיופיה.
  • להעמיק את הידע והחיבור לקהילת יוצאי אתיופיה בהיבטים שונים.
  • ללמוד ולהתפתח ברמה אישית ומקצועית.
  • לרכוש כלים מקצועיים לעבודה בסביבה רב-תרבותית ולקידום הגיוון בחברה הישראלית.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

בשנת הלימודים תשפ”ב נמשיך להעמיק בסוגיות הנוגעות לזהויות ולרב-תרבותיות המרכיבות את סביבת העבודה והלימודים שלנו. בהתאם לאפשרויות נמשיך לקיים פעילויות שטח וסיורים אשר יכולים לתרום לידע שלנו ולהבנה שהאוכלוסיות שאנו פועלים איתן. נוסף לכך נמשיך לקיים פעילויות המציינות חגים וטקסים הרלוונטיים לקהילת יוצאי אתיופיה, במטרה להעלות לסדר היום את רכיבי הזהות שטרם קיבלו ביטוי משמעותי בשיח של החברה הישראלית.

סיכומים משנים קודמות