רג"ב – מרכזי תכנית המצויינים

מרכז

ד"ר חיים אלבוים

מכללת אורות ישראל קמפוס אלקנה.

ד"ר תמי הופמן/ מכללת סמינר הקיבוצים- ריכזה את הפורום בשנים תשע"ח – תשפ"א.

מבוא  

התבוננות ובירור זהות – אישית, מקצועית, מוסדית – ככלי לחשיבה חינוכית ומנהיגותית.

מטרות הפורום

הובלת תהליך מסודר של "לידה מחדש" של תוכנית רגב הארצית ושל התוכניות המכללתיות לקראת תשפ"ד, לאור המתווה החדש שגיבש משרד החינוך לתוכנית, ומשולב בתוך מתווה ודמני-ענבר להכשרת המורים.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

תוכניות מכללתיות חדשות לתשפ"ד, לאור המתווה החדש של רגב.