רג”ב – מרכזי תכנית המצויינים

מרכז

ד"ר חיים אלבוים

מכללת אורות ישראל קמפוס אלקנה.

ד”ר תמי הופמן/ מכללת סמינר הקיבוצים- ריכזה את הפורום בשנים תשע”ח – תשפ”א.

מבוא

הפורום משמש מרחב מקצועי לרכזי תוכניות רג”ב במכללות, והוא פועל בשני רבדים: (1) קבוצה לומדת וקבוצת תמיכה בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של תהליכים שונים המתקיימים במכללות בהקשר של תוכנית רג”ב; (2)  מרחב ליצירת שותפויות בין-מכללתיות רב-תרבותיות, כמודלינג לפעילות התוכנית בכל אחת מן המכללות. נוסף על כך, הרכזים שותפים בעיצוב המדיניות הארצית בנוגע לתוכניות רג”ב. 

מטרות הפורום

  1. ללוות את הרכזים בעשייה החינוכית בתוכניות השונות במכללות.
  2. לזמן למידת עמיתים ופיתוח משותף של רעיונות לקידום תוכניות המצוינים במכללות.
  3. לייצר קבוצת שיח מובילה על אודות התוכנית הארצית ורכיביה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

  • התאמת התוכנית למתווה המל”ג (ודמני–ענבר), בדגש על ייחודיות התוכנית והעמקת הזהות הרג”ביסטית שלה.
  • עיצוב תפקיד הרכז/ת במכללה
  • פיתוח מודל הכנסים – השלב הבא.
  • פיתוח מקצועי בנושא רב-תרבותיות בחינוך.

סיכומים משנים קודמות