רג"ב – מרכזי תכנית המצויינים

מרכזת

ד"ר תמי הופמן

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

הפורום משמש כמרחב מקצועי לרכזי תוכניות רג"ב במכללות, והוא פועל בשני רבדים: האחד – כקבוצה לומדת וכקבוצת תמיכה בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של תהליכים שונים המתקיימים במכללות בהקשר של תוכנית רג"ב; האחר – מרחב ליצירת שותפויות בין-מכללתיות רב-תרבותיות, מודלינג לפעולת התוכנית בכל אחת מן המכללות. נוסף על כך, הרכזים שותפים בעיצוב המדיניות הארצית בנוגע לתוכניות רג"ב. 

מטרות הפורום

  1. ליווי הרכזים בעשייה החינוכית בתוכניות השונות במכללות.
  2. למידת עמיתים ופיתוח משותף של רעיונות לקידום תוכניות המצוינים במכללות.
  3. יצירת קבוצת שיח מובילה על אודות התוכנית הארצית ורכיביה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • מעקב אחר תוכנית "רג"ב תו סגול": הפעלת התוכנית באופן אופטימלי בזמן מגפת הקורונה באמצעות דיון וחשיבה משותפת.
  • חשיבה מחודשת על נושא הכנסים בתוכנית רג"ב: תהליך איתור הצרכים מול הסטודנטים, בחירת פורמט מותאם ועוד.
  • המשך הפיתוח של תהליכי השמה וליווי בוגרים בתוכנית רג"ב.
  • פיתוח מקצועי בתחום הלמידה הרגשית-חברתית SEL – social emotional learning)).
  • פיתוח מקצועי בנושא עיצוב תהליכי למידה ותהליכים חברתיים מרחוק.
  • קבוצת חשיבה בנושא רב-תרבותיות בחינוך בכלל, ובתוכנית רג"ב בפרט.

סיכומים משנים קודמות