גיל הרך

מרכזות

ד"ר ניקול בן-נון

המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין

ד"ר אורית דרור

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

הפעילות השנה התמקדה בקשר עם משרד החינוך והגננות בשטח, במטרה להתאים את תוכני ההוראה במכללה למציאות שעימה תיפגשנה הסטודנטיות לכשתגענה להיות גננות.

מטרות הפורום

  • עדכון ידע: למידה הדדית מתוך העשייה של ראשות התוכניות; הזמנת מרצים אורחים מתחומים שונים.
  • גיבוש עמדות בנושאים הקשורים בגיל הרך.
  • תמיכה בניהול התוכניות.
  • הידוק הקשר עם משרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • נמשיך לעסוק באתגרי הקורונה, ובכללם ה-Well being של הצוותים ושל הסטודנטיות.
  • אם יאושר מתווה ודמני ענבר נדון ביישומו.
  • נעסוק בהכלה ובהשתלבות.
  • נפתח את העיסוק במחקרים הקשורים לגיל הרך.

סיכומים משנים קודמות