גיל הרך

מרכזות

ד"ר גייל סוסקין

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר איריס גלילי

חמדת הדרום- מכללה אקדמית לחינוך

מבוא  

פעילות הפורום מתמקדת בכמה תחומים המעסיקים את ראשות החוגים לגיל הרך במוסדות המכשירים, ובהם עבודה עם הורים, הכלה, רב-תרבותיות, המעבר מאקדמיה-גן לאקדמיה-גן-קהילה וקורסי תפ"ר. 

מטרות הפורום

  • תמיכה ושיתוף של חברות הצוות בתוקף התפקיד של ראשת החוג לגיל הרך.
  • שיתוף, עדכון ידע והתארגנות בהתאם לדרישות ולשינוי התפיסה של משרד החינוך.
  • העמקת הידע בנושא חינוך רגיש תרבות, ויצירת מסמך משותף.
  • דיון והתייעצות בנושאים של אקדמיה-גן-קהילה וקורסי תפ"ר לשנת תשפ"ג.

תוצרים מתוכננים בתשפ"ג

  • כתיבת טיוטה לתוכנית לימודים בנושא חינוך רגיש תרבות. הרציונל – מגוון התרבויות בחברה הישראלית מחייב את המכללות, כמי שמכשירות את דור העתיד של נשות ואנשי החינוך, לשלב חינוך ערכי הדוגל בשוויון ובכבוד הדדי. כדי להשריש את החינוך לערכי השוויון והקבלה יש להתחיל לעסוק בו כבר בגיל הרך.
  • המרצות והמרצים מהחוג לגיל הרך מהמכללות השונות שישתתפו במתפר"ה (מעבדת פיתוח ארצית של קורסי תפ"ר לשנת תשפ"ג) יוזמנו להציג את מסקנותיהם בפורום, ולאורן נערוך התאמה לגיל הרך.

 

 

סיכומים משנים קודמות