גיל הרך

מרכזות

ד"ר גייל סוסקין

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר איריס גלילי

חמדת הדרום- מכללה אקדמית לחינוך

ד”ר ניקול בן-נון/ המכללה האקדמית ע”ש דוד ילין (ריכזה את פורום גיל הרך בשנים תשע”ו- תשפ”א), ד”ר אורית דרור לוי/ אורנים- המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את פורום גיל הרך בשנים תשע”ז- תשפ”א).

מטרות הפורום

  • תמיכה בראשות החוגים לגיל הרך בקשיים העולים מתוך תפקידן.
  • התארגנות בעת הצורך להשמעת קול אקטיבי למען שינוי.
  • העשרת הידע מתוך מחקרים עדכניים בנושא הגיל הרך.
  • שמירה על קשר מקצועי עם משרד החינוך.

יעדים לשנת הלימודים תשפ”ב

  • שותפות בין ההורים לבין מערכת החינוך.
  • חוק זכאות ואפיון והשלכותיו על השדה.
  • פדגוגיה וחוסן.
  • תהליכים באקדמיה-גן.
  • הצגת מחקרים חדשים של חברות הפורום ושל מרצות לגיל הרך במכללות השונות.
  • ייתכן שנבקר בגנים המשלבים ילדים באופן ייחודי לפי תוכנית הכלה מסודרת.

סיכומים משנים קודמות