פורום הכלה והשתלבות: תוכניות בהכשרת מורים

מרכזות

ד"ר אביבה בר ניר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר יעל קמחי

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא  

הכשרה מיטבית של מורים וגננות צריכה לתת מענה רב-ממדי בחינוך מכיל, כך שעם כניסתם למערכת החינוך הסטודנטים להוראה יוכלו לחנך וללמד את מגוון תלמידי הכיתה. מסמכי מדיניות בעולם מדגישים את החשיבות שיש להטמעת עקרונות החינוך המכיל בהכשרת מורים, ואת הנחיצות שיש לביסוס ולהטמעה של שפה ותפיסה מכילה, כך שאלו יישזרו בעבודת משרד החינוך, במוסדות החינוך ובמוסדות האקדמיים להכשרת מורים.

מטרות הפורום

  • הפורום יהווה מקור תמיכה להפעלת מיזמים במוסדות האקדמיים להטמעת חינוך מכיל.
  • בפורום יפותחו דגמים להטמעת חינוך מכיל במוסדות המכשירים, ודרכי פעולה להפעלתם.
  • בפורום יועלו סוגיות הקשורות לנושא החינוך המכיל, ותיעשה היכרות עם מחקרים בארץ ובעולם, כחלק מהכשרת המורה החדש.

תוצר מתוכנן תשפ"ג

חוברת מיזמים ליישום חינוך מכיל במסגרת המוסדות להכשרת מורים.

 

סיכומים משנים קודמות