ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת

ד"ר לילי זמיר

מכללת דוד ילין

מבוא: הרציונל לפעילות הפורום

לממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת המורים יש כמה תפקידים:

  • ממונה על החוק עבור הסגל והסטודנטיות, ומהווה כתובת לכל פנייה הנוגעת להטרדה מינית במוסד האקדמי.
  • טיפול שוטף בהסברה ובמניעה, לצד פתיחת תיקי תלונה וטיפול בהם.
  • ארגון השתלמות שנתית לסטודנטים/ות ולסגל האקדמי והמנהלי של המוסד, לפי החוק חובת המעביד.
  • קידום הכשרת המורים והמורות העתידיים בנושא מניעת הטרדה מינית.
  • כתיבת הדוח השנתי למל"ג ולוועדה למעמד האישה בכנסת.
  • ייצוג המוסד בדיון השנתי בכנסת.

לפיכך יש צורך בפורום שיאגד את הממונות מכל המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ויהווה עבורן בית להתייעצות שוטפת וחסויה, וכן ללמידת עמיתות.

מטרות הפורום תשפ"ג

להוות מטריית על לממונות מהמוסדות השונים, לשמש לנו כבית וכתובת, מקום לדיונים שוטפים, ללמידה ולהתקדמות מקצועית, תמיכה הדדית ומקור כוח כשל איגוד המייצג אותנו בפני משרד החינוך, מל"ג והמשרד לשוויון חברתי, ובעיקר – גוף המאגד ומייצג בשיח מול נשיאי המכללות.

תוצר תשפ"ג

בניית תכנית שמטרתה להעצים את הממונה ולתמוך בה בביצוע תפקידה.

סיכומים משנים קודמות