ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת

ד"ר לילי זמיר

מכללת דוד ילין

מבוא

לממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת המורים יש כמה תפקידים:

 • ממונה על החוק עבור הסגל והסטודנטיות, ומהווה כתובת לכל פנייה הנוגעת להטרדה מינית במוסד האקדמי.
 • ארגון השתלמות שנתית לסטודנטים/ות, לסגל האקדמי והמנהלי של המוסד, לפי החוק חובת המעביד.
 • קידום הכשרת המורים והמורות העתידיים בנושא מניעת הטרדה מינית.
 • כתיבת הדוח השנתי למל”ג ולוועדה למעמד האישה בכנסת.
 • ייצוג המוסד בדיון השנתי בכנסת.

לפיכך יש צורך בפורום שיאגד את הממונות מכל המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ויהווה עבורן בית להתייעצות שוטפת וחסויה, וכן ללמידת עמיתות.

מטרות הפורום

 • להוות קבוצת שייכות ללמידת עמיתים בתחום מניעת ההטרדה המינית.
 • לזמן מרחב בטוח לשיתוף במצבים מורכבים בחייה של הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרה מינית.
 • לקדם ולעגן את מעמדה של הממונה במוסדות האקדמיים.
 • ליצור ידע וחומרי הכשרה למורים בתחום מניעת הטרדה מינית בבתי הספר.
 • לבנות תקנון אחיד למוסדות להכשרת מורים, המביא להאחדה של תנאי העסקת הממונות
 • להסדיר את זכאותן של הממונות לייעוץ משפטי ייעודי, את ביטוח נושא משרה ועוד.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

בתשפ”ב נעמיק את עבודת הצוות, נמשיך בהתייעצויות בקבוצה ונעסוק בנושאים הבאים, שקובצו ברוח האנדרגוגיה, לפי בקשת העמיתות:

 • מפגש ראשון סדנאי, להעמקת הקשר הבין-אישי.
 • רענון החוק: שמירה על חיסיון, הגנה מפני התעמרות ועוד נושאים חוקיים (עו”ד).
 • גישור בעבודת הממונה.
 • ארגז כלים: הכשרה קונקרטית לניהול שיחה ראשונית עם מתלוננת, עם נילון ועם עדים; גביית עדות שתעמוד במבחן התקנון והחוק (מרכז סיוע).
 • הייחודיות של המכללות לחינוך: האם מתפקידינו כממונות לחשוב על ייחודיות זו, או להיצמד לחוק? מה הן הציפיות מהממונה על הטרדה מינית במכללה לחינוך? האם הכשרתה מספקת לכך? (לחשוב על הכשרה נוספת)
 • איך מתנהלים במשרד החינוך ומולו, במקרה של הטרדות בעבודה מעשית – (1) כשהסטודנט/ית מתלונן/ת על גורם בבית הספר; (2) כשמופנה אל הסטודנט/ית תלונה מטעם גורם בבית הספר (והוא/היא הנילונ/ה)? איך על הממונה לפעול גם להלכה (עפ”י החוק והפסיקה) וגם למעשה, מתוקף תפקידה הכפול – הן נציגה מטעם המוסד אן נציגת הסטודטים (נציג/ה משרד החינוך)
 • הכשרת פרחי הוראה וסגל עובדי ההוראה לניהול שיח בכיתה למניעה ולטיפול (מדריך/ה פדגוגי/ת).
 • בניית תקנון אחיד למניעת הטרדה מינית במוסדות.

 

סיכומים משנים קודמות