ממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים

מרכזת

ד"ר לילי זמיר

מכללת דוד ילין

בשנת הלימודים הקרובה ייפתח במכון מופ”ת פורום ייעודי לממונות על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת מורים.

כידוע, לממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרת המורים יש כמה תפקידים:

  • ממונה על החוק עבור הסגל והסטודנטיות, ומשמש כתובת לכל פנייה הנוגעת להטרדה מינית במוסד האקדמי.
  • ארגון השתלמות שנתית לסטודנטים/ות, לסגל האקדמי והמנהלי של המוסד, לפי חוק חובת המעביד.
  • קידום הכשרת המורים והמורות העתידיים בנושא מניעת הטרדה מינית.
  • כתיבת הדוח השנתי למל”ג ולוועדה למעמד האישה בכנסת.
  • ייצוג המוסד בדיון השנתי בכנסת.

מטרות הפורום:

  • הקמת קבוצת שייכות ללמידת עמיתות בתחום מניעת ההטרדה המינית.
  • יצירת מרחב בטוח לשיתוף במצבים מורכבים מחייה של הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במוסדות האקדמיים להכשרה מינית.
  • קידום ועיגון מעמדה של הממונה במוסדות האקדמיים.
  • יצירת ידע וחומרי הכשרה למורים בתחום מניעת הטרדה מינית בבתי הספר.

הפורום ייפגש במהלך שנת הלימודים הבאה כשמונה פעמים, אחת לחודש בימי ה’, בשעות 11:00–14:00.

מרבית המפגשים אמורים להתקיים במכון מופ”ת, רח’ שושנה פרסיץ 15, תל-אביב. עם זאת, ייתכן שחלק מהמפגשים יתקיימו במקום אחר, או בפלטפורמת ZOOM, בהתאם לתוכנית שתגובש.

אם אינך נושאת עוד בתפקיד הממונה, נודה לך מאוד אם תשלחי לנו את השם וכתובת הדוא”ל של מחליפתך בתפקיד.

סיכומים משנים קודמות