ראשי תכניות מהייטק להוראה

מרכז

נחום חופרי

מנהלת מהייטק להוראה
052-8899844

מבוא

כדי להכשיר בעלי תארים בתחומי המדעים שהם בעלי ניסיון בתחומי ההיי-טק או ניסיון רלבנטי אחר להוראת מתמטיקה ומדעים נפתחו תוכניות הכשרה ייחודיות ב-11 מוסדות אקדמיים. פורום ראשי התוכניות מתכנס במכון מופ"ת אחת לחודש וחצי לדיון בנושאים הנוגעים לפורום.

מטרות הפורום

  • למידה משותפת הנוגעת לנושאי ההכשרה הייחודית.
  • דיון בנושאים הנוגעים לאוכלוסיית היעד העומדים על סדר היום, בשיתוף עם בעלי התפקידים במשרד החינוך אשר מוזמנים לדיונים.
  • הצגת עמדותיהם של המשתתפים – העומדים, כאמור, בראש התוכניות הייחודיות – בפני מקבלי ההחלטות במשרד החינוך.
  • עדכונים שוטפים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • שישה מפגשים.
  • למידת עמיתים בנושאי מיון, הכשרה לקבוצה הטרוגנית, פרסונליזציה בהכשרת מוסבים, הערכה ותוכניות ייחודיות.
  • מפגשים עם מעגלי השפעה חיצוניים ועם מקבלי החלטות.