ראשי תכניות מהייטק להוראה

מרכז

נחום חופרי

מנהלת מהייטק להוראה
052-8899844

מבוא

קיימות כמה תוכניות הכשרה ייחודיות להסבת אנשי היי-טק להוראת מקצועות ה-STEM. התוכניות מתקיימות בתשעה מוסדות אקדמיים. פורום ראשי התוכניות נועד להפגיש בין ראשי התוכניות כדי לשפר ולייעל אותן.

מטרות הפורום

פורום ראשי התוכניות הוא פורום ללמידה משותפת לצורך פיתוח דרכי הכשרה עבור מוסבים המגיעים מתעשיות ההיי-טק.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

התנסות בעידן קורונה – למידה משותפת על התנסות בזום ומידת ההכנה להוראה בזום ובכיתה: קיימנו שני מפגשים. בראשון נפגשנו עם מוסבים ותיקים, ובשני עם מנהלת בית ספר. בתהליך ההיוועצות בין הראשים למדנו דרכים שונות של התנסות בזום.

גיבוש דמותו של בוגר התוכנית: קיימנו מפגש עם המפמ"רים, ובעקבותיו התפתחו דיונים – בעיקר בנושא הלומד העצמאי ודרכי הערכה.

אתגרים בהכשרת מורים בתוכנית הייחודית להכשרת בוגרי תעשיות ההיי-טק: ההכשרה נמשכת שנה בלבד, ויש צורך לתעדף את הפרקים והנושאים שיילמדו בתוכנית כך שתענה לצרכים העיקריים של המוסבים. הפורום עסק בנושאים אלה לאורך כל המפגשים.

המתווה החדש להכשרת מורים: למדנו את המתווה החדש, ואת השלכותיו על תוכנית ההכשרה.