פורום היסטוריה

מרכזים

ד"ר יעל קליין

אורות ישראל – מכללה אקדמית לחינוך

ד"ר בועז לב-טוב

המכללה האקדמית בית-ברל

הפורום פועל משנת תשע”ו

מבוא

פורום היסטוריה הוא מסגרת למפגש ולשיתוף פעולה בין ראשי החוגים להיסטוריה במוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד להעלאת מעמדם של לימודי ההיסטוריה. הפורום מבקש להתמודד עם כמה סוגיות:

 • דילמות, חידושים ויעדים מרכזיים בהובלת לימודי ההיסטוריה.
 • החלוקה והיחסים הראויים בין לימודי ההיסטוריה לבין לימודי הפדגוגיה במסלולי הכשרת המורים להיסטוריה.
 • הוראה ולמידת היסטוריה בעידן דיגיטלי ובכלים מתוקשבים באקדמיה ובבתי הספר.
 • טיפוח קשרי אקדמיה-שדה: החוגים האקדמיים להיסטוריה כמרכז להשתלמות מורים.
 • הרחבת הפורום למגוון הגורמים שלוקחים חלק בהתפתחות התחום ההיסטורי בארץ.

מטרות הפורום  

 • יצירת היכרויות, קשרים ולמידה הדדית בין ראשי החוגים להיסטוריה.
 • יצירת פרויקטים משותפים בין החוגים להיסטוריה במוסדות אקדמיים שונים.
 • חיזוק והעמקה של הקשרים בין המפמ”ריות לבין ראשי החוגים, כדי לשפר ולדייק את הכשרת המורים להיסטוריה.
 • סקירת אפשרויות פעולה ואיחוד הכוחות להעלאת מעמדם של לימודי ההיסטוריה בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים, ולהרחבת גיוס הסטודנטים לחוגים להיסטוריה.
 • נקיטת עמדה מקצועית בסוגיות דיסציפלינריות.
 • בניית כנס ארצי שנתי לסטודנטיות/ם להוראת היסטוריה מכל המגזרים בחברה הישראלית.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”א 

 • מפגש ראשון: הוראת היסטוריה בעידן הקורונה. נתמקד בהצגה ובלמידה הדדית של המתודות והכלים האופטימליים להוראת מרחוק.
 • מפגש שני: פתיחה של סדרת מפגשים שיוקדשו לדיון שיטתי בגופי התוכן הראויים להילמד בשיעורי ההיסטוריה בבתי הספר מכל מגזרי החינוך ובמוסדות האקדמיים המכשירים מורים להיסטוריה, בהקשר של התקופות השונות. מפגש זה יוקדש לעת העתיקה.
 • הכנס הארצי של הסטודנטים להוראת היסטוריה, שהפורום מארגן, ייבנה בהתאם לשאיפה לפתח בקרב פרחי ההוראה תחושה של גאווה ושייכות מקצועית ושייכות מקצועית, תוך כדי יצירת היכרות ושיח בין המגזרים השונים המאפיינים את המוסדות האקדמיים שישתתפו מכל רחבי הארץ. אשר לתוכן, הכנס הראשון יוקדש למתח הקיים בהוראת ההיסטוריה בבתי הספר בין היסוד הדיסציפלינרי ליסוד החינוכי.
 • מפגש שלישי: המשך סדרת המפגשים שיוקדשו לדיון השיטתי בגופי התוכן הראויים להילמד בשיעורי ההיסטוריה בבתי הספר מכל מגזרי החינוך ובמוסדות האקדמיים המכשירים מורים להיסטוריה. מפגש זה יוקדש לימי הביניים.

סיכומים משנים קודמות