פורום היסטוריה

מרכזת

ד"ר מלי איזנברג

מכון משואה, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראל

ד”ר בועז לב טוב / מכללה אקדמית בית ברל- ריכז את הפורום בשנים תשע”ו- תשפ”א,
ד”ר יעל קליין/ מכללת אורות ישראל- ריכזה את הפורום בשנת תשפ”א.

הפורום פועל משנת תשע”ו

מבוא

פורום היסטוריה הוא מסגרת למפגש ולשיתוף פעולה בין ראשי החוגים להיסטוריה במוסדות להשכלה גבוהה. מטרת הפורום היא להעלות את קרנו של מקצוע ההיסטוריה במוסדות להכשרת מורים, ולדון בהכשרת המורה להיסטוריה, בצרכיו ובאתגרים הניצבים בפניו במאה ה-21.

הפורום מבקש להתמודד עם כמה סוגיות:

 • הרפורמה המתגבשת במערכת החינוך והמאבק על עתידו של מקצוע ההיסטוריה.
 • דילמות, חידושים ויעדים מרכזיים בהובלת לימודי ההיסטוריה.
 • החלוקה והיחסים הראויים בין לימודי ההיסטוריה לבין לימודי הפדגוגיה במסלולי הכשרת המורים להיסטוריה.
 • הוראה ולמידה של היסטוריה בעידן דיגיטלי ובכלים מתוקשבים, באקדמיה ובבתי הספר.
 • טיפוח קשרי אקדמיה-שדה: החוגים האקדמיים להיסטוריה כמרכז להשתלמות מורים.
 • טיפוח הקשר בין הפורום לבין מגוון הגורמים הלוקחים חלק בהתפתחות תחום ההיסטוריה בארץ.

מטרות הפורום

 • יצירת היכרויות, קשרים ולמידה הדדית בין ראשי החוגים להיסטוריה.
 • יצירת פרויקטים משותפים בין החוגים להיסטוריה במוסדות אקדמיים שונים.
 • חיזוק והעמקה של הקשרים בין המפמ”ריות לבין ראשי החוגים, כדי לשפר ולדייק את הכשרת המורים להיסטוריה.
 • סקירת אפשרויות פעולה ואיחוד הכוחות להעלאת מעמדם של לימודי ההיסטוריה בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים, ולהרחבת גיוס הסטודנטים לחוגים להיסטוריה.
 • נקיטת עמדה מקצועית בסוגיות דיסציפלינריות.
 • קיום כנס ארצי שנתי לסטודנטיות/ם להוראת היסטוריה מכל המגזרים בחברה הישראלית.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

 • היכרות עם תוכניות הפיקוח, תוכניות לימודים ייחודיות, ויעדים לשנים הבאות.
 • סדרת מפגשים שידונו בהכשרת מורים להיסטוריה ובמיומנויות המאה ה-21: בחינת המצב הקיים בהכשרת מורים להיסטוריה, ועדכון ההכשרה בהתאם לצורכי השטח.
 • המורה להיסטוריה כמצפן דיסציפלינרי: סדרת מפגשים שיוקדשו ל”חשיבה היסטורית” ולדיון שיטתי בפיתוח אוריינות היסטורית במסגרת הכשרת מורים.

סיכומים משנים קודמות