מרכזי הכשרת חונכים ומלווים

מרכזת

עירית שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים

מבוא

הפורום מבקש ליצור קהילה מקצועית לומדת של רכזי הכשרות החונכים למורים ולגננות מתחילים במכללות ובאוניברסיטאות, ולפתח ולמצב את תחום החונכות והכשרות החונכים במערכת החינוך כתחום דעת מקצועי שיש להכשיר אליו את החונכים לגננות ולמורים מתחילים.

מטרות הפורום

  • פיתוח הכשרות החונכים במכללות ובאוניברסיטאות, ופיתוח תחום החונכות למורים מתחילים במחוזות ובמערכת החינוך.
  • יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים במחוזות ובאגף התמחות וכניסה להוראה.
  • שיתוף בידע ולמידה כקהילה מקצועית בתחום החונכות והכשרות החונכים.
  • העצמת רכזי קורסי החונכים באקדמיה.

תוצרים מתוכננים תשפ"ג

  • הטמעת חונכות תמונת עתיד במחוזות – בהתאם לפיילוט במחוזות ולצורכיהם, ולמידה ממשובים מהשטח.
  • חיזוק קשרי העבודה של רכזי קורסי החונכים בעבודתם עם מדריכות כניסה להוראה במחוז, ועם מפקחות הפיתוח המקצועי.
  • פיתוח והתמקצעות של הכשרות החונכים, בזכות הנחיה מקצועית של מנחי הקורסים (הצלחת הקורס "להיות מנחה לחונכים").
  • פיתוח חומרים רלוונטיים לקורסי החונכים, ועבודה שיתופית עימם במוסדות השונים.

 

סיכומים משנים קודמות