מרכזי הכשרת חונכים ומלווים

מרכזת

עירית שריג

האוניברסיטה העברית

מבוא

הפורום מבקש ליצור קהילה מקצועית לומדת של רכזי הכשרות החונכים למורים ולגננות מתחילים במכללות ובאוניברסיטאות, לפתח ולמצב את תחום החונכות והכשרות החונכים במערכת החינוך כתחום דעת מקצועי שיש להכשיר אליו את החונכים לגננות ולמורים מתחילים.

מטרות הפורום

  • פיתוח תורת חונכות למורים ולגננות מתחילים, בזיקה לקליטת מורים וגננות במערכת החינוך.
  • הרחבת התובנות מתוך הספרות המחקרית והתאוריות של החונכות וההדרכה.
  • טיפוח הידע הנצבר מתוך הפרקטיקות של מרכזי הקורסים.
  • שיח על מגוון הקורסים להכשרה, והתאמתם לצורכי הלומדים.
  • קהילה מקצועית לומדת המאפשרת מקום בטוח לשיתוף וללמידה הדדית בנושאי החונכות.
  • התבוננות מקצועית במבנה הקורסים, חלוקת שעות בהתאם למודלות, הוראה והנחיה מקוונת.
  • גיוון פעילויות באמצעות סרטים, כרזות וסיפורים.
  • מודלים להנחיה על הנחיה(Supervision) .

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

בכוונתנו להמשיך לעבוד כקהילה מקצועית לומדת, ולפתח את תחום החונכות למורים מתחילים בהיבטים מגוונים: פיתוח תוצרים לעבודת החונך, פיתוח והשבחה של קורסי החונכים באקדמיה, קשר משמעותי עם המחוזות והשקעה בתחום החונכות בכל מחוז ומחוז, פיתוח חונכות ייחודית למתמחי קריירה שנייה, מתמחי חינוך מיוחד, מתמחים עולים, מתמחים עם מוגבלויות.

 

סיכומים משנים קודמות