מרכזי הכשרת חונכים ומלווים

מרכזת

עירית שריג

האוניברסיטה העברית

מבוא

הפורום מבקש ליצור קהילה מקצועית לומדת של רכזי הכשרות החונכים למורים וגננות מתחילים במכללות ובאוניברסיטאות, לפתח ולמצב את תחום החונכות והכשרות החונכים במערכת החינוך כתחום דעת מקצועי שיש להכשיר אליו את החונכים לגננות ולמורים מתחילים.

מטרות הפורום

היבט פדגוגי

פיתוח תורת חונכות למורים וגננות מתחילים בזיקה לקליטת מורים וגננות במערכת החינוך; הרחבת התובנות מתוך הספרות המחקרית והתאוריות של החונכות וההדרכה; טיפוח הידע הנצבר מתוך הפרקטיקות של מרכזי הקורסים; שיח על מגוון הקורסים להכשרה והתאמתם לצורכי הלומדים; קהילה מקצועית לומדת המאפשרת מקום בטוח לשיתוף וללמידה הדדית בנושאי החונכות; התבוננות מקצועית על מבנה הקורסים, חלוקת שעות בהתאם למודלות, הוראה והנחיה מקוונת; גיוון פעילויות באמצעות סרטים, כרזות וסיפורים; מודלים להנחיה על הנחיה(Supervision) .

היבט ארגוני-מעשי

פיתוח תוכניות הכשרה וליווי של חונכים ומלווים על פי המתווה להתפתחות מקצועית, והפעלתן במוסדות להכשרת מורים בארץ; מיצוב תחום החונכות במערכת החינוך וחשיבות ההכשרה המקצועית לעבודת החונכות, תוך חיזוק הקשר בין אקדמיה לשדה: עבודת רכזי ומנחי קורסי החונכים אל מול הגנים ובתי הספר – מפקחים, מנהלים וחונכים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • המשך והתפתחות עבודת הפורום כקהילה מקצועית לומדת.
  • חונכות מרחוק: התאמת תחום החונכות לעבודת חונכות מרחוק; כתיבת מתווה לעבודת החונך מרחוק.
  • קשר אקדמיה-שדה: קשר רכזי קורסי חונכים ומנחי קורסי חונכים עם מפקחים, מנהלים וחונכים בשטח.
  • פרסונליזציה של תחום החונכות: בניית מתווה והתאמת הכשרה למורים חונכים למוסבים, ועוד…

סיכומים משנים קודמות