פורום ישראלי לכתיבה אקדמית (פיל"א)

מרכזות

הארייט רובין

אוניברסיטת תל אביב

מוניקה ברוידו

אוניברסיטת תל אביב

מבוא

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התוכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לקבל סטודנטים הכותבים וקוראים היטב ויש להם חשיבה ביקורתית. פורום "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, וכן למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה הוזמנו גם הם ליטול חלק בפורום ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אם לא למדו קורס כתיבה בפועל.

מטרות הפורום

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל, ואיתור התוכניות הקיימות בכתיבה אקדמית.
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית.
 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים, כדי ליצור שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי.
 • עידוד המחקר בתחומי הכתיבה האקדמית.
 • חקר הוראת הכתיבה האקדמית בישראל – בעברית, באנגלית ובערבית.
 • חקר דרכי ההוראה המיטביות להוראת הכתיבה בכל הרמות.
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים.
 • פיתוח מדיניות בנוגע להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית).
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה.
 • הבטחת מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.
 • עידוד אנשים מכל אזורי הארץ הקשורים לכתיבה אקדמית להשתתף בפורום.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"ב

16 בנובמבר, 2021 – מיני יום עיון

Digital Platform for Collaborative Writing (Dr. Tal Levy),

Professionalizing Writing Development (Dr. Lisa Ganobcsik-Williams)

13 בפברואר, 2022 – מיני יום עיון

Plagiarism and Academic Integrity (Dr. Leor Cohen & Adv. Alon Goldhaber)

Hands-on workshop on plagiarism in different institutions

27 ביוני, 2022 – מיני יום עיון

Content lecturers across the disciplines who also teach academic writing

)Prof. Steven Weiner, Dr. Carmel Blank, Dr. Adi Brann, and Prof. Judith Berman(

­­­­מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום

 • יוצר שאלון למרצי תוכן, שמטרתו לברר את תפקידה של הכתיבה בקורסי כתיבה אקדמית, את מידת ההצלחה של הסטודנטים במשימות הכתיבה, את הקשיים שמרצים חווים ועוד. 67(!) מרצים מילאו את השאלון. התשובות נותחו כדי לתכנן סדרת סדנאות שתעזור למרצי התוכן לכוון את הוראתם ולקבל תוצרים טובים יותר. סדרת הסדנאות לא תתקיים במסגרת מכון מופ״ת, אך בהמשך פעילותנו מחוץ למופ״ת אנו מקוות לקיים את הסדנאות כבר בשנה הבאה.
 • ניוזלטר דו-חודשי לקהילת פיל״א.

סיכומים משנים קודמות: