פורום ישראלי לכתיבה אקדמית (פיל”א)

מרכזות

הארייט רובין

אוניברסיטת תל אביב

מוניקה ברוידו

אוניברסיטת תל אביב

מבוא

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר ולגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התוכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לקבל סטודנטים הכותבים וקוראים היטב, והם בעלי חשיבה ביקורתית. פורום “כתיבה אקדמית” מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, וכן למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול חלק בפורום ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות הפורום

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל ואיתור התוכניות הקיימות בכתיבה אקדמית.
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית.
 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים, כדי ליצור שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי.
 • עידוד מחקר בתחומי הכתיבה האקדמית.
 • חקר הוראת הכתיבה האקדמית בישראל – בעברית, באנגלית ובערבית.
 • חקר בדרכי ההוראה המיטביות להוראת הכתיבה בכל הרמות.
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים.
 • פיתוח מדיניות בנוגע להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית).
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה.
 • הבטחת מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.
 • עידוד אנשים מכל אזורי הארץ הקשורים לכתיבה אקדמית להשתתף בפורום.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

נוסף על מיני ימי עיון המעשירים שלנו, אנו מתכוונות להמשיך בפעילות של קבוצת העבודה המצומצמת בנושא הקשר בין קריאה וכתיבה אקדמית. בכוונתנו ליצור סדרת סדנאות במסגרת סדנאות מופ״ת שיינתנו לקראת שנת הלימודים תשפ״ב לקובעי מדיניות ולמרצים המעוניינים לשלב קריאה וכתיבה יעילים בקורסי התוכן שלהם.

סיכומים משנים קודמות: