הפורום המתוקשב הבין-לאומי למורים לעברית כשפה שנייה

מרכזת

חנה דוקרקר

בית הספר הטכנולוגי עמל רהט

ד"ר רחל נפרסטק ריכזה את הפורום בין השנים תשע"ג-תשע"ט

מבוא

הפורום אמור לשמש כתובת זמינה למורים ברחבי העולם לייעוץ, לשאלות ולשיתוף פעולה בנושאים הקשורים בהוראת העברית כשפה נוספת. בפורום רשומים 836 חברים מכל העולם.

מטרות הפורום

  • להפוך את המורים מרחבי העולם לקהילה משתפת ידע.
  • להוות "חדר מורים וירטואלי" למורים לעברית כשפה נוספת בעולם.
  • לשמש כתובת נוחה לייעוץ בנושאים שונים, ולמציאת חומרי לימוד איכותיים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"ב

  • חשיפת הפורום בקבוצות ייעודיות והרחבת מספר המשתתפים בו.
  • עידוד המשתתפים לפעילות ולהחלפת דעות, לשיתוף ידע ולשיפור הוראת העברית כשפה נוספת.
  • יצירת חומר משותף שישמש לשדרוג הוראת העברית בעולם.

סיכום הפעילות

פעילות באתר הפורום

 http://online.mofet.international.macam.ac.il/course/view.php?id=9

האתר מכיל 10 מדורים:

שיחות חופשיות

א. עברית דיומא: תת-מדור העוסק בעניינים לשוניים הקשורים ללוח השנה העברי, פרשות השבוע וחגים; ב. פרפראות השבוע: בכל שבוע מועלות בדיחה וחידה, להנאתם של החברים; ג. המלצת השבוע: חברים מעלים המלצות על סרטים, אירועים, טיולים וספרים.

שאלות לשוניות, קישורים בנושא הוראת עברית, מאמרים ובמת דיון, דיווחים והתנסות בשטח, חומרי לימוד (מאגר), אירועים מרחבי העולם הקשורים להוראת העברית , כתיבה יוצרת, תמיכה טכנית, מדור "דרושים".

פרויקטים מיוחדים לתלמידים לעברית כשפה נוספת מהארץ ומהתפוצות

בחודש נובמבר התקיימה תחרות כתיבה בשיתוף עם האתר hebrewtoday.com – עיתונים בעברית קלה. היצירה יכלה להיות בכל נושא, לבחירת התלמידים. התחרות פנתה לתלמידים ולסטודנטים הלומדים עברית כשפה נוספת, וחולקה לקטגוריות שלהלן, בכמה רמות: בתי ספר יסודיים (א'-ו'); חטיבת ביניים (ז'-י'); תיכונים (י"א-י"ב), אוניברסיטאות ומבוגרים.

לתחרות התקבלו כ-320 יצירות, ובסופה התקבלה הכרעה בדבר הזוכים. יצירתם פורסמה הן באתר המכון, הן בפורום, הן באתר hebrewtoday.com. כמו כן הוענקו תעודות למשתתפים, וכן פרסים לזוכים.

קישור לדף התחרות

סיכומים משנים קודמות: