הפורום המתוקשב הבין-לאומי למורים לעברית כשפה שנייה

מרכזת

חנה דוקרקר

בית הספר הטכנולוגי עמל רהט

ד”ר רחל נפרסטק ריכזה את הפורום בין השנים תשע”ג-תשע”ט

מבוא

הפורום נועד לשמש כתובת זמינה למורים ברחבי העולם לייעוץ, לשאלות ולשיתוף פעולה בנושאים הקשורים בהוראת העברית כשפה נוספת. בפורום רשומים 712 חברים, מכל רחבי העולם.

מטרות הפורום

  • להפוך את המורים מרחבי העולם לקהילה משתפת ידע.
  • להוות “חדר מורים וירטואלי” למורים לעברית כשפה נוספת בעולם.
  • לשמש כתובת נוחה לייעוץ בנושאים שונים, ולמציאת חומרי לימוד איכותיים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

הנהלת הפורום מתכוונת להמשיך לעודד את חברי הפורום להשתתף בשיחות ובדיונים המתפתחים במדורים השונים, ולהרחיב את תרומתם בנושאים ענייניים מגוונים. ככל הנראה, גם השנה תתקיים תחרות כתיבה לתלמידים הלומדים עברית כשפה נוספת.

סיכומים משנים קודמות: