"המשתלה" – פורום קהילות מקצועיות לומדות

יחידת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות

מנהלת המו"פ

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מכון מופ"ת

מרכזי הפורום:

ד"ר דורית שפי בורקוב

פבי שליט רייטמן

מכון מופ"ת

מבוא

המשתלה מאפשרת מפגש בין האנשים והגופים השונים המעורבים בפעילותן של קהילות מקצועיות לומדות. מפגשים אלה מאפשרים יצירת שיתופי פעולה פוריים, למידת עמיתים בסוגיות הנוגעות לפעילות הקהילות, דיונים משמעותיים המאפשרים הנעת תהליכי הסדרה בתחום, ומפגשים עם בעלי תפקידים האמונים על תהליכי התפתחות מקצועית של עובדי הוראה ו/או חוקרים את התחום בישראל ובעולם.

עיקרי הנושאים שהפורום יעסוק בהם במהלך השנה

  • מנהיגות בקמ"ל
  • תהליכים קבוצתיים בכלל, ובקהילה בפרט
  • התמודדות עם חיי קהילה ותיקה
  • תהליכי פרדה בקהילה
  • איתור וגיוס מנחים חדשים
  • הרצאת אורח מחו"ל

 

 

 

 

 

 

סיכום פעילויות משנים קודמות