“המשתלה” – פורום קהילות מקצועיות לומדות

יחידת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות

מנהלת המו"פ

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מכון מופ"ת

מרכזי הפורום:

דורית שפי בורקוב

פבי שליט רייטמן

מכון מופ"ת

מבוא

פורום קהילות מקצועיות, שהקימה ד”ר טלי ברגלס-שפירא במסגרת מו”פ קהילות מקצועיות במכון מופ”ת, מאפשר מפגש של אנשי האקדמיה, השדה והמטה לצורך קידום ופיתוח מערך הקהילות המקצועיות הלומדות של הדיסציפלינות השונות ושל בעלי תפקידים במשרד החינוך. הפורום עצמו פועל כקהילה מקצועית לומדת, ותוצרי עבודתו משמשים את הקהילות בשטח.

מטרות הפורום

  • קיום דיאלוג פורה ומפרה של אנשי האקדמיה, השדה והמטה לצורך קידום ופיתוח של מערך הקהילות המקצועיות הלומדות.
  • מתן במה לחקר הפרקטיקה של קהילות מקצועיות.
  • התעדכנות במחקרים, בכלים ובחומרים נוספים.
  • שיתוף ולמידת עמיתים.
  • פיתוח מתמשך של קהילות מקצועיות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

הפורום ימשיך לעסוק בחקר הפרקטיקה תוך כדי פיתוח מודל עבודה שיתבסס על מחקרים, למידת עמיתים ושיתופים. בהמשך לסיכום תשפ”א ולבקשות משתתפי הפורום יינתן מקום לעיסוק גם בנושאים אלה:

  • מפגשים בין-לאומיים
  • SEL בקהילה
  • המורה כמנחה/הלומד העצמאי
  • עבודה עם קהילות מובילים
  • מודלים נוספים להנחיה

סיכום פעילויות משנים קודמות