לשון עברית

מרכזת

ד"ר אושרי זיגלבוים

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות לחינוך.

פרופ’ ברוריה מרגולין / מכללת לוינסקי לחינוך, ריכזה את הפורום לשון בשנים- תשע”ד- תשפ”א.

מטרות הפורום

 1. לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
 2. לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
 3. לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”א   

שנת תש”ף התאפיינה באחד המשברים הגדולים שעברה מערכת החינוך – משבר הקורונה. בגלל המשבר נסגרו בתי הספר והמכללות באופן פיזי, וסמסטר ב’ במכללות להוראה התאפיין בהוראה מרחוק. ההוראה מרחוק במכללות לחינוך מציבה אתגרים רבים:

 1. הדיפרנציאציה בין הקורסים השונים: קורסים של מיומנויות שקשה ללמדם מרחוק, לעומת קורסים בדיסציפלינה שקל יותר ללמדם מרחוק.
 2. ההתנסות המעשית: הכשרת סטודנטים להוראה דורשת התנסות פיזית בבית הספר ובכיתה. קשה להכשיר סטודנטים להוראה רק בזום.
 3. הדיפרנציאציה בין הסטודנטים: הלמידה מרחוק יצרה פערים בין הסטודנטים. הסטודנטים החזקים אהבו מאוד את הלמידה מרחוק, ואילו החלשים יותר התקשו מאוד.
 4. סוגיית ההערכה: לקורסים התאורטיים יש כלים רבים להערכה, ואילו לקורסי מיומנות או התנסות מעשית יש ליצור להם כלי הערכה חדשים.
 5. הדיפרנציאציה בין המרצים: יש מרצים המיומנים בהוראה מרחוק, וכאלה שאינם מיומנים בכך.

בשנת הלימודים תשפ”א ננסה להתמודד עם אתגרים אלה ולהוציא נייר עמדה משותף בקשר אליהם.

נושאים שנרצה לעסוק בהם בשנת הלימודים תשפ”א:

 • הכשרת מורים בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי בעידן הקורונה.
 • האתגרים בהוראה מרחוק של מקצועות הדיסציפלינה ושל העבודה המעשית.
 • האתגרים בהערכה בהוראה מרחוק.
 • האתגרים בהוראה מרחוק של לימודי היסוד בלשון במכללות לחינוך.
 • האתגרים בהוראה מרחוק של הכתיבה האקדמית במכללות לחינוך.
 • הוראת עברית כשפה נוספת.
 • דיון בנושאים שונים בתוכנית הלימודים בלשון.

 

 

סיכומים משנים קודמות