לשון עברית

מרכזת

ד"ר אושרי זיגלבוים

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

פרופ' ברוריה מרגולין / מכללת לוינסקי לחינוך, ריכזה את הפורום לשון בשנים- תשע"ד- תשפ"א.

מבוא  

מטרת העל של הפורום היא להעלות את קרנם של מקצוע הלשון העברית בכלל, ושל תחום לימודי היסוד בלשון בפרט, במוסדות להכשרת מורים. 

מטרות הפורום

  • ליצור פורום אקטיביסטי הפועל למען חיזוק מעמד הלשון העברית והוראתה במוסדות להכשרת מורים.
  • לקדם יוזמות משותפות בתחום הוראת הלשון.
  • לדון בקשיים העולים עקב ההטרוגניות של הסטודנטים.
  • שימת דגש על פערים חברתיים בין מרכז לפריפריה ובין מגזרים בחברה הישראלית.

תוכנית כללית תשפ"ג

  • להשפיע על קובעי מדיניות במשרד החינוך, ולהוביל לחיוב במבחן אורייני־לשוני בסוף הלימודים וטרם היציאה לשטח.
  • לבנות סילבוס לקורס שעניינו תחביר בהיבט סמנטי ופרגמטי.
  • להיחשף לקורסים חדשניים בחוג ללשון העברית.
  • לדון בצרכים של סטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז. להיוועץ באנשי מקצוע בדבר תרומתם של יישומים טכנולוגיים לפיתוח אוריינות לשונית, ולגבש מסמך עקרונות.

תוצר מתוכנן

  1. סילבוס לקורס "תחביר בהיבט סמנטי ופרגמטי".
  2. מסמך עקרונות לשימוש ביישומים טכנולוגיים לפיתוח אוריינות לשונית.

סיכומים משנים קודמות