מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה

מרכזת

ד"ר אריאלה הלוינג

המכללה האקדמית בית ברל, מכללת ספיר

ד"ר אורית דהן/ אורנים- המכללה האקדמית בית ברל (ריכזה את פורום ליקויי למידה בשנים תשע"א- תשפ"א).

מבוא

פורום מנהלי מרכזי תמיכה הוא פורום ותיק הפועל זו השנה השמונה-עשרה. מרכזי התמיכה המיוצגים בפורום כוללים מוסדות מתוקצבים ובלתי מתוקצבים ובהם אוניברסיטאות, מכללות להכשרת מורים, מכללות אזוריות, מכללות פרטיות, מכללות של מה"ט. עוד השתתפו במפגשים גורמים נוספים הנושקים לתחום העשייה של מרכזי התמיכה, ומהווים השלמה מקצועית, דוגמת  נציגי משרד החינוך מגף לקויות למידה, חברת נתן (השכלה נתמכת לסטודנטים מתמודדים נפשית), תעסוקה שווה (ליווי סטודנטים המוכרים כבעלי 20% נכות ויותר לעולם העבודה), עמותת "גוונים ומחשבות" לנושא קשב וריכוז. המשותף לכולם הוא מערך התמיכה, הליווי וההנגשה של הלמידה באקדמיה עבור סטודנטים עם לקויות למידה, הפרעות קשב ומוגבלויות. לצד פורום זה, פועל גם פורום רכזי נגישות, העוסק בסוגיות הנגשה והתמקצעות בתחום נגישות השירות והמתו"ס, ומתמקד בסטודנטים עם מוגבלויות. החיבור בין שני הפורומים נדרש, שכן רכזי הנגישות הם על פי רוב נדבך מקצועי נוסף בצוות מרכזי התמיכה.

מטרות הפורום

  • להוות קהילה לומדת המשתפת בידע, ויוצרת ידע ושפה משותפת בין חבריה.
  • להיות בית מקצועי ומרחב בטוח ואותנטי לשיתוף בדילמות.
  • להכיר וללוות חברי צוות שהחלו את עבודתם במרכזי התמיכה.

תוכנית כללית לתשפ"ג

  • ועדת ההיגוי וקבוצות החשיבה הייעודיות שנבנו במהלך תשפ"ב ימשיכו לפעול לקידום המטרות שהוגדרו: קורס אנגלית לחירשים, נייר עמדה בנושא התקנות, קורס "למידה מודעת" ומושב בכנס הבין-לאומי 2023.
  • שילוב בין למידת הקיים וחשיפה לידע חדש, לצד תרגומו של הידע לפרקטיקות יישומיות. תתקיים למידת עמיתים להעמקת ההיכרות עם מודלים של עבודה, פיתוח שירותי תמיכה ופרויקטים ייחודים במרכזים השונים.
  • הגדרת הליך האבחון, אישור ההתאמות וביצוען, במטרה להבנות סטנדרטיזציה. כדי לקדם את הנושא נעבוד עם ועדת היגוי של מכוני אבחון מת"ל.

תוצר מתוכנן

  • חוברת דיגיטלית המרכזת את המידע על כל מרכזי התמיכה השותפים בפורום מבחינת חזון, מדיניות, שירותי תמיכה ותוכניות ייחודיות. החוברת נועדה למועמדים המתלבטים בין המוסדות, וכן תסייע לחברי הפורום להכיר ולהיעזר בקיים במרכזים מקבילים.
  • מאגר ממוחשב – בנק זמן – תן וקח: מיפוי תחומי ההתמחות של כל חברי הפורום, לרבות אנשי הצוות במרכזים, כך שניתן יהיה להיעזר זה בזה לפי תחומי התמחות והמקצועיות. המאגר יאגם משאבים ויעזור לזמן מומחים לפי צורך, או להביא ליצירת סדנאות משותפת לכמה קמפוסים.

 

סיכומים משנים קודמות: