מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה

מרכזת

ד"ר אורית דהן

המכללה האקדמית בית ברל

מבוא  

פורום מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים באקדמיה פועל החל משנת תש"ע במסגרת מכון מופ"ת, בשיתוף עם עמותת לשם, שפעלה שנים רבות לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם ליקויי למידה. הפורום הוא אחד מהמקורות להעצמה של העובדים במרכזי התמיכה, שהיו בודדים בשטח. הוא מחזק את הזהות המקצועית, ומכיר בעבודה הייחודית המתקיימת בכל מרכז ומרכז. נוסף על כך, הפורום הוא מקור מידע וייעוץ למשתתפים ולגופים ממשלתיים וחברתיים. 

מטרות הפורום 

 • מפגש בין אנשי המקצוע ויצירת שפה משותפת, תוך כדי למידה תאורטית ומעשית על מודלים שונים של הנגשה ותמיכה באקדמיה בארץ ובעולם. 
 • למידת עמיתים ובמה להתייעצות, לשיתוף ולדיון. 
 • חשיפה למחקרים עדכניים בישראל ובעולם. 
 • חיזוק מעמדם של מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

התוכנית מוצגת כאן כפי שהציעו חברי הפורום. הנושאים עשויים להשתנות. 

כל מפגש יהיה מורכב משני חלקים: 

חלק ראשון (שעה): דיון "בענייני דיומא" – נושאים העולים במרכזי התמיכה/ יעל צנגן טטרקה ואופירה טוקצנסקי. 

חלק שני (שעה וארבעים): הנושא המרכזי של הפגישה – אחד או כמה מן הנושאים שלהלן 

 1. דיון במטרותיהם של מרכזי התמיכה ובשאלה מה היא תמיכה מיטבית בסטודנטים עם צרכים מיוחדים. 
 2. אופני התמיכה בסטודנטים עם צרכים מיוחדים – מעבר למפגשים פנים אל פנים. 
 3. דיון באופני הסיוע של מרכזי התמיכה למורים בפועל עם צרכים מיוחדים.  
 4. אופני שיתופי הפעולה עם גופים המתקצבים את מרכזי התמיכה.  
 5. גיוס הסגל במוסד, קידום תהליכי שותפות עם הסגל האקדמי והמנהלי במכללה. 
 6. סדנאות משמעותיות במרכזים, כולל סדנאות דיסציפלינריות: לשון ואנגלית. 
 7. פעילות יזומה של המרכזים. 
 8. עבודה על הרצף – ליווי בשדהאיש מקצוע חדש / מתמחה / מורה חדש.  
 9. הגדרת תפקידים במרכזי התמיכה – גבולות גזרה ופרופסיה.  
 10. גבולות חוקיים ואתיים בעבודת מרכז התמיכה.  
 11. ועדות לקביעת התאמות, ועדות ערר.  
 12. קריאת אבחונים – קריטריונים לקבלת החלטות בהתאם לאבחונים ובהתאם להתרשמות המקצועית וליכולת המוסד. 
 13. יישום התאמות חריגות באקדמיה. 
 14. עבודה עם סטודנטים שנמצאים על הספקטרום. 
 15. שיתוף פעולה של המרכזים עם רכזי הנגישות וגבולות תפקידם. 
 16. סוגיות של בריאות הנפש אצל סטודנטים, וההשלכה על הלימודים. 
 17. מתן כלים והתאמות בלמידה ובהיבחנות לסטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז. 
 18. הרחבת הכלים המקצועיים לעבודה פרטנית וקבוצתית. 

סיכומים משנים קודמות: