מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה

מרכזת

ד"ר אריאלה הלוינג

המכללה האקדמית בית ברל

ד”ר אורית דהן/ אורנים- המכללה האקדמית בית ברל (ריכזה את פורום ליקויי למידה בשנים תשע”א- תשפ”א).

מבוא

אנו מודים לראשת הפורום הוותיקה, המייסדת והמובילה, ד”ר אורית דהן, על שנות עבודתה ועל תרומתה לפורום.

מטרת הפורום הנוכחי היא לשמר תהליכים שהפורום עסק בהם בעבר, וכן להעמיק בנושאים רלוונטיים לעבודת מרכזי התמיכה. לצורך כך התקיימה ב-12 ביולי 2021 ישיבה של ועדת ההיגוי, בשיתוף עם ועדת ההיגוי של פורום רכזי נגישות ובסיוע של היועץ הארגוני ד“ר ברק אילון. בישיבה הוגדרו כמה יעדים נוספים, ובהם חיזוק תחושת השייכות של מנהלי מרכזי תמיכה ותיקים לכלל מנהלי המרכזי התמיכה וחיזוק הקשרים ביניהם; שיח מתמיד עם הסטודנטים לאיתור סוגיות חדשות; מתן מענה לצורכי השטח. עוד סוכם כי יקודמו תוכני למידה חדשים, ובהם הקשר שבין מחקרי מוח ליישומם בלמידה, והגברת הממשקים עם גורמים פנימיים וחיצוניים. זאת במטרה להגיע להיכרות, ללמידה, ובעיקר לעשייה משותפת, עם פורום רכזי נגישות.

מטרות הפורום

  • למידה תאורטית ומעשית של מודלים שונים בהנגשת הלמידה-הוראה לטובת התמיכה בסטודנטים עם לקות למידה והפרעת קשב, באקדמיה.
  • במה להתייעצות, לשיתוף, לדיון בדילמות ובסוגיות בלתי פתורות וליצירת שפה מקצועית משותפת.
  • חיזוק הזהות המקצועית ומעמדם של מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות.
  • הגברת ממשקי העבודה עם בעלי עניין נוספים, שותפים מוסדיים וגורמי חוץ.
  • קידום מדיניות בתחומי תקצוב וחקיקה.

יעדים לשנת הלימודים תשפ”ב

יעדי העבודה של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב נועדו לחזק את ממשקי העבודה עם גורמים בתוך המוסד ומחוצה לו, ובראש ובראשונה עם השותף הטבעי והמשלים לעבודת מרכזי התמיכה – פורום רכזי נגישות. על כן, שלושה מהמפגשים יהיו משותפים וייבנו על ידי נציגים משני הפורומים. נוסף על הבניית המפגשים המשותפים יוזמנו למפגשים אלו גם שותפים המשיקים לנו בעבודה, כגון פורום דיקני הסטודנטים, צוות ההתאמות של אבחוני מת”ל, ראשי היחידות לקידום הוראה למידה, וגורמי הטיפול הרגשי-נפשי בקמפוס. מפגשים אלו יוקדשו לסוגיות מרכזיות הנוגעות לעבודת המרכזים ולמענה הנדרש עבור סטודנטים. במפגשים המשותפים נעסוק בסוגיות דוגמת התאמות במבחנים ובלמידה, המעבר ללמידה דיגיטלית והשלכותיו על עולם ההשכלה הגבוהה – ובפרט על סטודנטים עם לקות למידה, הפרעת קשב ומוגבלויות. תהליך זה נועד לקדם התייעלות ואפקטיביות, לחזק את יכולת התכלול, ובעיקר להשמיע קול אחד מול קובעי מדיניות ולהשפיע.

לצד אלו נחבר בין עבר להווה לצורך התבוננות ותכנון עתידי: זאת באמצעות חיזוק הקשר ותחושת השייכות בין מנהלי מרכזי תמיכה ותיקים לבין מנהלי מרכזי תמיכה בראשית דרכם. נדון בשאלת הזהות המקצועית, ונסתייע בזוויות ראייה מגוונות של גורמים בתוך המוסדות ומחוצה לו. למען הגדרת הזהות ועדכון מטרות המרכזים נעבוד עם סטודנטים ונציגי התאחדות הסטודנטים הארצית.

סיכומים משנים קודמות: