מנהלי ספריות

מרכזת

גב' רחל זיתון

תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון

ד"ר עמליה צורן/ אורות ישראל- מכללה אקדמית לחינוך (ריכזה את פורום מנהלי ספריות בשנים תשע"ג- תשפ"א)

מבוא

הפורום עוסק בנושאים המעסיקים את הספריות האקדמיות ואת מנהליהן, במטרה להצעיד את הספריות קדימה, בפרט לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות. הפורום חותר לגלות מעורבות בעשייה האקדמית, לגוון ולשפר את השירות הניתן לסגל ההוראה ולסטודנטים.

מטרות הפורום

  • שיתוף מידע וידע בין עמיתים, לצורך קידום הספריות במכללות.
  • שיתוף פעולה לטובת מיזמים משותפים.
  • חשיבה משותפת על אתגרים העומדים בפני הספריות.
  • חשיפת חידושים בתחומי המידענות והטכנולוגיה.

תוכנית כללית תשפ"ג

  • המשך מפגשים לשיתוף פעולה רצוף בין כל הספריות.
  • דיון בסוגיות רלוונטיות לספריות.
  • שיתוף פעולה עם "מאגד המכללות" מול חברת אקס ליבריס.

תוצר מתוכנן

ניסוח מסמך שיוגש לור"מ ולרמ"א בעניין הקצאת משאבים לשיפור שירות ההשאלה הבין-ספרייתית, באמצעות שימוש בדואר שליחים.

 

סיכומים משנים קודמות