מנהלי ספריות

מרכזת

גב' רחל זיתון

תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון

ד”ר עמליה צורן/ אורות ישראל- מכללה אקדמית לחינוך (ריכזה את פורום מנהלי ספריות בשנים תשע”ג- תשפ”א)

מבוא

הפורום עוסק בנושאים המעסיקים את הספריות האקדמיות ואת מנהליהן, במטרה להצעיד את הספריות קדימה, בפרט לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות. הפורום חותר לגלות מעורבות בעשייה האקדמית, לגוון ולשפר את השירות הניתן לסגל ההוראה ולסטודנטים.

מטרות הפורום

 • קידום הספריות במכללות, הן מבחינת היקף השירותים שהן מעניקות הן מבחינת איכות השירות.
 • שיתוף פעולה וידע בין עמיתים.
 • לימוד מעמיתים.
 • התאגדות לצורך מיזמים משותפים.
 • חשיפה לחידושים בנושאי מידענות וטכנולוגיה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

 • יעץ מרחוק ומקרוב, בעקבות עידן הקורונה.
 • שינויים בהרכב האוספים של הספרייה.
 • מאגרי מידע ותוכנות בשירות הספרייה.
 • שאלות אתיקה בספריות.
 • מודלים של תקצוב בספריות.
 • סיור בספרייה מיוחדת.

 

סיכומים משנים קודמות