מנהלי ספריות

מרכזת

ד"ר עמליה צורן

אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

מבוא 

הפורום עוסק בנושאים המעסיקים את הספריות האקדמיות ואת מנהליהן, במטרה לשפר את תפקוד הספריות.

מטרות הפורום

  • קידום הספריות במכללות, הן מבחינת היקף השירותים שהן נותנות, הן מבחינת איכות השירות.
  • שיתוף פעולה בין עמיתים.
  • לימוד מעמיתים.
  • היחשפות לחידושים בתחומי המידענות והטכנולוגיה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

חלק מן המפגשים ייערכו באמצעות ה-ZOOM. עדיין לא ידוע כיצד יתקיים המפגש הראשון בשנת הלימודים תשפ"א.

בין הנושאים שיעלו לדיון:

  • התמודדויות, לקחים ומסקנות בנוגע לשילוב הספרייה בלימודים מקוונים.
  • שינויים בהרכב האוספים בספרייה.
  • פלטפורמות שונות של ספרים דיגיטליים.
  • סרטים בצפייה ישירה, ספרים מוקלטים ועוד…
  • המשך פעילות הוועדה למיצוב מעמד הספרייה באקדמיה.

 

סיכומים משנים קודמות