פורום חיים משותפים: פורום לקידום חברה משותפת במכללות ובאוניברסיטאות בארץ

מרכזים

ד"ר אור מרגלית

מציב תקווה ישראלית וראש החוג למקרא במכללת לוינסקי

ד"ר מועין פחראלדין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

ריכזו את הפורום בשנת תשפ"א

ד"ר אריאלה בארי בן ישי

המכללה האקדמית בית ברל

מר וליד מולא

אורנים-המכללה האקדמית לחינוך

מבוא  

במדינת ישראל חיות תרבויות רבות זו לצד זו. רכיבי הדת שזורים גם הם כחלק אינטגרלי בכל תרבות. המדיניות היא לתת לכל תרבות לחיות בנפרד, והדבר בא לידי ביטוי באזורי מגורים נפרדים ובמערכות חינוך נפרדות. כיום אנו רואים שמדיניות זו של הפרדה גורמת לשסעים בחברה, והמאבקים בין האזרחים נעשים אלימים יותר וקשים יותר. אנו רואים מאבק בין יהודים לערבים, ובין דתיים לאומיים לחילונים ולחרדים. החינוך הנפרד מוסיף לגזענות ולשנאה.

על כן אנו מעוניינים לשנות את התפיסה החינוכית. במקום לחנך לתרבויות החיות זו לצד זו, נחתור לחינוך לחיים משותפים, מתוך הכרה בשוני התרבותי בין הזרמים, והוקרתו. אין די בהיכרות תאורטית עם כל קבוצה; יש למצוא את הדרכים המגשרות בין התרבויות השונות. אנו רואים בתרבויות הרבות עושר שאפשר ללמוד ממנו ולהפנים אותו, או לכבד ולהוקיר את השוני.

מטרות הפורום

  • לפעול ליישום חוזר המנכ"ל בנוגע לחיים משותפים ומיגור גזענות, בעקבות פעילות ועדת ההיגוי בנושא.
  • להציע חוויה של חיים ביחד.
  • למצוא דרכים להפחתת את הגזענות והשנאה בחברה שלנו.
  • לנסות לכתוב עבור מורים ומורי מורים מדריך לחיים משותפים.
  • לשמש קבוצת תמיכה בשינויים בכיוון זה בכל אחד מהמוסדות שלנו.

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

פיתוח תוכניות עבודה של המוסדות שהמשתתפים מייצגים לאור המתווה, חוזר המנכ"ל והקול הקורא שלהבנתנו עתיד לצאת בקרוב; מעקב משותף אחר היישום, ככל שיתאים, על פי לו"ז ההגשה לקול הקורא ויישומו. 

 

 

 

סיכומים משנים קודמות