ראשי תכניות לתואר שני

מרכזת

ד"ר עמנואל תמיר

מכללת אוהלו בקצרין המכללה האקדמית לחינוך ולספורט

מבוא

הפורום משמש במה להחלפת דעות ולשיתוף בתהליכים הקיימים במסגרות הרבות של תארים שְׁנִיִּים במכללות לחינוך, וכמקור לקבלת תובנות חדשות ולפתרון של קונפליקטים משותפים.

מטרות הפורום

לסייע למובילי התארים השניים במכללות לנהל את התהליכים האקדמיים שהם מופקדים עליהם, תוך קבלת אינפורמציה מהמרחב האקדמי שהן פועלות בו.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

טרם גובשה התוכנית. עלה הצורך לשוב ולהעמיק בנושא עבודות הגמר, ולבחון את הנושא באמצעות מחקר משותף, ימי עיון או כלים אקדמיים נוספים. כן עלה הצורך לבחון מתודולוגיות חדשות היכולות לסייע לעבודות הגמר באופן שפורץ את הנורמות הקיימות. הסוגיה של חיזוק התואר השני במינהל בחינוך לכל מנהל עלתה כצורך ניהולי של השטח, ועלה הדיאלוג מול אבני ראשה (אך הנושא אינו קיים בהכרח בכל המכללות). שיתופי פעולה מחקריים – חיזוק ההיבט הבין-מכללתי עלה גם הוא. יש לרקום את קווי המתאר למפגשים ולאנשים היכולים לסייע בנושא.

סיכומים משנים קודמות: