מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר יעל אוסטר

מכללת יעקב הרצוג

מבוא

שנת תש"ף מתאפיינת באי יציבות חריגה מאוד ומתמשכת: אי יציבות פוליטית שבה במשך שנה לא ברור מי יהיה שר החינוך הבא ומה תהיה מדיניותו בכלל, ובנושאי המדעים בפרט; מגפה לא מוכרת ומבהילה שגרמה להפסקת הלימודים בכל מוסדות החינוך, ולמעשה להפסקת הפעילות השוטפת של משרד החינוך והאקדמיה, לתקופה לא ברורה. גם הפעילות הצנועה של הפורום הושפעה, כמובן, ממהלך הדברים המפתיע, וחלק מן היוזמות נעצרו זמנית.

השנה השקיע הפורום את מרב זמנו ומאמציו בניסיון להשפיע על תוכניות ההכשרה של המורים למדעים ועל הקריטריונים למתן רישיונות הוראה במדעים, ולשכנע בחשיבותן של המכללות לעתיד הוראת המדעים. למעשה, בכל המפגשים המתוארים בהמשך עסקנו בנושאים אלו בעיקר, לאור התחושה של חברי הפורום כי קיימת סכנה משמעותית לחינוך המדעי בארץ בכלל, ולקיומם של החוגים למדעים במכללות בפרט.

הפורום הצליח להשמיע את קולו ולהציג עמדה ברורה הן מול בכירי משרד החינוך (בראשות איל רם), הן מול הפיקוח המקצועי (בראשות ד"ר גילמור קשת), ואף במועצה המקצועית להוראת המדעים (בראשות פרופ' רון מילוא). הנושא מסוכם במפגש 6.

עדיין לא הצלחתי לשמר את המומנטום ולשמור על מקומנו במועצה, שאמורה להשפיע הן על הרישיונות הן על כיוונים עתידיים בתחום הכשרת המורים, ובכוונתי לחזור ולנסות להשתלב בוועדה זו לכשתחזור לפעולה. עד כה לא זומנו לישיבות נוספות, ועל כן לא ניתנה לנו ההזדמנות להציג את עמדתינו ואת הסילבוס. ייתכן שמכון מופ"ת יוכל לסייע בכך.

שלושה מיזמים נוספים טרם התממשו, וניתן לתלות זאת בקורונה: מיזם ההאקטון בהובלתו של ד"ר ראיד מועלם, קורס בין-מכללתי מקוון בחסותו של מכון מופ"ת (עדיין אין פתרון תקציבי), ורצון לממש מסרי "בוקר מדעי" בדומה למה שהציג לנו מר יוסי לבנון על "בוקר ביולוגי" (מפגש 5) ולהעביר אותו לסטודנטים למדעים במכללות. אני מקווה שהחודשים הבאים יאפשרו לנו להתקדם ולהכין את הקרקע למימוש המיזמים הללו בשנה הבאה.

נושא הלמידה המקוונת, שתפס את מרכז הבמה עקב האילוצים האחרונים, ישרוד, כנראה, את הקורונה ויישאר איתנו גם בשנים הבאות. בשנה הבאה אשתדל לפתח ולהרחיב את הידע הטכני, ההתנסותי והפדגוגי שלנו בתחום הלמידה הטכנולוגית בכלל, והמקוונת בפרט. כפתיח אני מפנה אתכם למאמר ראשוני בתחום:

N. Wexlerarchive (2019). How classroom technology is holding students back.

אודה על קבלת רעיונות ומקורות כיצד ללמוד ולקדם נושא זה במסגרת הפורום.

מטרות הפורום

לשתף ידע, רעיונות ויכולת ביצוע, בין ראשי החוגים למדעים, במטרה להפוך לכוח משפיע ומשמעותי בקידום חוגי המדעים במכללות. זאת כדי להגדיל את מספרם ואיכותם של הסטודנטים, לקדם את דרכי ההוראה ולשפר את מיצוב החוגים – במכללות ובמשרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  1. תיאום מסרים עם חברי הפורום אל מול משרד החינוך והפיקוח. השתתפות במפגשי הוועדה המייעצת.
  2. לימוד נושאי ההוראה הטכנולוגית וההוראה המקוונת, ודיון בדרכים לשלבן בחוגי המדעים.
  3. קידום האקטון בנושא "הוראת מדעים".
  4. קיום שני סיורים לימודיים (לקראת סוף השנה).

סיכומים משנים קודמות