מדריכים פדגוגיים להוראת מתמטיקה ומרצים למתמטיקה- לקראת הכשרה במציאות חדשה

מרכזת

ד"ר אביגיל צברי

תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

אחד היעדים שמערכת החינוך הציבה לעצמה בעשורים האחרונים היה מעבר להוראה המשלבת את טכנולוגיות המאה ה-21, במטרה להכין את הלומדים לתפקד טוב יותר בחברה טכנולוגית ובכך לשפר את היכולת המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל. בפועל בוצעו במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה שינויים מצומצמים לקראת חדשנות טכנולוגית בהוראה. ואולם, הווירוס COVID 19 הציב בפני המרצים במוסדות האקדמיים ובפני קהיליית המורים בשדה צורך לעבור באופן חד ומהיר להוראה מרחוק, או להוראה היברידית המשלבת הוראה בכיתה עם הוראה מקוונת, ולהתנסות בדרכי לימוד חדשניות.

הרציונל לפעילות הפורום היה לגבש קבוצת עמיתים המהווה קהילה מקצועית לומדת, וחוקרת את דרכי פעילותה ואת האפקטיביות של דרכי ההוראה. זאת במטרה לשכלל את הכשרת המורים למתמטיקה במכללות להוראה תוך התייחסות לצורכי השעה, ולהתמחות בשילוב כלים טכנולוגיים בהוראה ובהדרכה.

מטרות הפורום

 • לגבש תפיסות ופרקטיקות בנוגע לאופן ניהולה של הוראה היברידית במתמטיקה, המשלבת טכנולוגיה דיגיטלית.
 • להכיר שיקולי דעת פדגוגיים מרכזיים בתכנון הוראה מקוונת משמעותית במתמטיקה.
 • ליצור רצף בין למידה פיזית בכיתה לבין למידה מקוונת.
 • לתכנן תהליכי הערכה המתאימים להוראת מתמטיקה בכיתה היברידית.
 • לדון בהדרכת סטודנטים בעידן מקוון.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

 • במהלך המפגשים נוצרה קהילת למידה ועשייה שנדונו בה בעיות משותפות.
 • המשתתפים נחשפו למגוון כלים טכנולוגיים דיגיטליים הקשורים להוראת מתמטיקה, התנסו בשימוש בהם ברמת התלמיד, הסטודנט והמורה, ולמדו על שימוש יעיל בהם. נעשתה חשיבה על הרעיונות הפדגוגיים והדידקטיים הטמונים בהם, ועל הדרך הרצויה ליישמם בהוראה.
 • התקיים דיון בשיטות להערכת לומדים בלמידה מרחוק.
 • תוכננו 2 מחקרים משותפים. השאלון של אחד מהם מועבר בשטח בימים אלה; השאלון של המחקר השני יועבר בהמשך.
 • חברי הפורום הציגו מחקר שתוכנן במפגשים בכנס "קוהרנטיות בהכשרת מורים".

פירוט

 • נידונה תחושתם של מורי המתמטיקה עם המעבר ללמידה מרחוק: הוצגו ממצאי מחקר ונבדקו תחושותיהם של מורי המורים בהקשר של ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים בתקופה זאת, והרלוונטיות של דרכי ההוראה של המרצים.
 • נדונו יעדי מערכת החינוך עם התפתחות הידע, הצורך למעבר להקניית מיומנויות המאה ה-21, השלכות להוראת מתמטיקה, וההזדמנות שנוצרה ליישם הקניית מיומנויות המאה ה-21 עם המעבר ללמידה מרחוק.
 • נלמדו כלים טכנולוגיים מתמטיים: הסביבה הדינמית Liveworksheets, הכלי הטכנולוגי google forms, והכלי הטכנולוגי דסמוס טיצ'ר; התקיימו למידה של הכלים והתנסות בהם ברמת המורה והתלמיד, ונעשה סיעור מוחות בנוגע ליכולות הפדגוגיות והדידקטיות של כל אחד מן הכלים, ולפרקטיקות ההוראה שאפשר לקיים בעזרתן.
 • תוכנן מערך מחקר הדן בהתפתחות המקצועית של סטודנטים להוראת מתמטיקה בלמידה מרחוק, בדגש על הוראה המשלבת כלים טכנולוגיים: עסקנו ברקע תאורטי רלוונטי, בשאלות מחקר, בפיתוח שאלון לסטודנטים, למרצים ולמדריכים פדגוגיים, במטרה להתרשם מנקודות המבט של כל אחד מן השותפים.
 • תוכננה הצגת עבודת הפורום בכנס "קוהרנטיות בהכשרת מורים", ומשתתפי הפורום הציגו בכנס.
 • נחשפנו לפרויקטים בחינוך מתמטיים בשדה: קהילות מורים למתמטיקה, ופרויקט i_mat.