פורום מחקר – קהילות מקצועיות לומדות

יחידת מו"פ קהילות מקצועיות לומדות

מנהלת המו"פ

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

מרכזות הפורומים:

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

דורית שפי בורקוב

מבוא

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב אקדמאים ואנשי שדה העוסקים, או מעוניינים לעסוק, במחקר בתחום קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. הפורום פועל ליצירת שותפויות לצורך קידום מחקר, הכרת מחקרים חדשים שנעשים בישראל ובעולם ופיתוח משותף של כלי מחקר ייחודיים.

מטרות הפורום

  • היכרות עם מחקרים שעוסקים בדמות מוביל הקהילה.
  • היכרות עם מחקרים שעוסקים במאפייני קהילה מקצועית לומדת מבוססת דיסציפלינה.
  • פיתוח כלי מחקר בנושא "מקדמים ומעכבים של קהילה" וביצוע מחקר בנושא זה.
  • ניתוח ממצאי מחקר שעשה המו"פ בנושא השפעת ההשתתפות בקהילה מקצועית לומדת על פרקטיקה ועמדות של מורים.
  • שיתופי פעולה בין-מוסדיים אפשריים לקיום מחקר בתחום קהילות מקצועיות לומדות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

עלה צורך לאחד את פורום המחקר ופורום המובילים לכדי פורום אחד שייועד למובילים ולמפתחי תוכניות של קהילות מקצועיות לומדות. פורום זה ייפגש בשנה הבאה במתכונת סדנה בת שמונה מפגשים, ויכלול מפגשי פיתוח כלי הנחיה ומחקר של מפגשי קהילה, ומפגשי שיתוף והיוועצות בדילמות של מובילי ומפתחי תוכניות של קהילות מקצועיות לומדות.

מטרות הסדנה המאוחדת:   

  • הרחבת הידע המחקרי בנושאים רלוונטיים לקהילות דיסציפלינריות (מודלים של קהילות, תנאים המובילים להצלחה של קהילות, למידה וצמיחה מקצועית של מורים בקהילות ועוד).
  • פיתוח כלים משותפים להערכת הפעילות בקהילות.
  • היוועצות בדילמות הקשורות להנחיית קהילות מובילים.
  • שיתוף בכלים להובלה ולהנחיה של מפגשי קהילות מובילים.
  • גיבוש מתווה להכשרה ולקרדיטציה של מובילי ומנחי קהילות מובילים וקהילות מורים.

סיכום פעילות משנים קודמות