מקרא

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

תחום הוראת המקרא עבר בחמישים השנים האחרונות תהפוכות רבות. הפיחות במעמד מדעי הרוח, ולצידו השינויים החברתיים והמחלוקות הציבוריות על צביון מדינת ישראל, ערערו את מקומו במערכת החינוך. בחינת הנתונים במשרד החינוך ובהכשרת המורים במכללות מצביעה על הצורך בשינוי.

פורום המקרא הוקם בשנת 2012 כדי לעסוק בשאלות יסוד של הכשרת המורים בתחום, ובהן הקשר הפנימי בין רכיבי ההכשרה בחינוך ומקרא, וגיבוש טיפולוגיה לכידה; חקר תוכניות הלימודים בתנ"ך; שילוב טכנולוגיה בהכשרת מורי מקרא; פרקטיקות ליבה וחשיבה מסדר גבוה; מחקר עצמי בקרב מכשירי המורים למקרא. הפעילות בפורום מגוונת ופונה לראשי חוגי מקרא, מרצים ומדריכים מן המכללות והאוניברסיטאות ברחבי הארץ. ניתן לציין, בין השאר, את הכנס הגדול שערכנו בדצמבר 2018 בנושא "הפדגוגיה של הוראת המקרא", שנטלו בו חלק כחמישים מרצים.

מטרות הפורום

תחום ההוראה במוסדות להכשרת מורים נושא אופי רב-תחומי ומשיק את תחומי הדיסציפלינה והחינוך, ולכן פורום המקרא במכון מופ"ת שם על סדר היום את הדיון בבחינות ההוראתיות של הכשרת המורים למקרא. כמקובל בהשכלה הגבוהה עסקנו השנה בתשתית המושגית של חקר ההוראה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

מאז ומעולם היה המקרא מקור השראה ליצירה רעיונית ותרבותית. פרקי הספר קוראים להתבוננות בנבכי זהות ורוח ובשאלות החיים  גם כאן והיום.

פורום המקרא מזמין את כל מי שהכשרת המורים לתנ"ך/מורשת ישראל יקרה לליבו להתכנס לשיח מקצועי סביב השאלה הגדולה:

הכשרת מורים למקרא/מורשת ישראל, ומיומנויות המאה ה-21: האם ילכו שניהם יחדיו?

מטרת הפורום היא לפתח את תחום הוראת המקרא ברוחן של המאה ה-21 ומיומנויות התקשוב העדכניות. חברי הפורום יפעלו מתוך שיתוף ידע ולמידה מקצועית. נבחן את המצב הקיים במחקר ובתוכניות ההכשרה, ובסיכום הפעילות יוצע מתווה הכשרה להוראה עדכנית במקרא/מורשת ישראל.

סיכומים משנים קודמות