פורום מרכזי תכניות .M.Teach "מוסמך בהוראה"

מרכזת

פרופ' אביבה קליגר

המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר צפי טימור מסמינר הקיבוצים ריכזה את הפורום בין השנים תשע"ו-תשע"ט

מבוא

פורום ראשי תוכניות .M.Teach מוסמך בהוראה (על-יסודי ויסודי) ומוסמך בהוראת המקצוע מוביל את התוכניות לתואר שני משולב תעודת הוראה. הפורום מקדם מדיניות למיצוב התוכניות, ופועל כצוות חשיבה העוסק בסוגיות ייחודיות ובאתגרים משותפים. מפגשי הפורום מזמנים לימוד משותף של נושאים חדשים בתחומי עניין רלוונטיים (הכשרה, חינוך, מחקר, מדיניות).

מטרות הפורום

  • לשמש במה לשיתוף ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות בניהול האקדמי וברכיבי התוכניות (ידע תוכן-פדגוגי-טכנולוגי).
  • לקיים למידה משותפת בנושאים פדגוגיים ותוכניים.
  • ליצור קבוצת תמיכה מקצועית ומפרה.
  • לאפשר שיתוף ברעיונות לפיתוח עתידי של התוכנית.
  • לקדם רעיונות והצעות לשיווק ולמיתוג התוכנית.
  • לשמור ולהדק את הקשרים עם מנהל עובדי הוראה ועם המל"ג.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

התוכנית תתמקד בהיבטים האלה:

  • היכרות ופיתוח תוכני לימוד חדשים המופיעים במתווים החדשים.
  • המשך הקידום והמיצוב של תוכניות ה-.M.Teach
  • המשך הידוק הקשר עם משרד החינוך.
  • קורונה – אפשר גם ללמד אחרת.

סיכומים משנים קודמות: