פורום מוסדות להכשרת מורים למוזיקה

מרכז

ד"ר רון וידברג

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא

הפורום מוקדש לדמות המורה למוזיקה בחזית ההוראה במאה ה-21. הוא דן בעשייה החינוכית, המוזיקלית, האומנותית, התרבותית והחברתית, ומעמיד במרכזו את דמות המורה: הכשרתו, צרכיו וקשייו.

מטרות הפורום

המטרה המיידית שלמענה הפורום התגייס היא גיבוש אמצעים פרקטיים לפתרון מצוקת ההוראה של מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים ובקונסרבטוריונים. נעשים מאמצים רבים להגדיל את מספר המוזיקאים שיוכשרו להוראה, וכך למלא את התקנים הלא מאוישים הרבים שנוצרו במערכת.

נוסף על כך הפורום ממשיך לפעול לקידום מטרותיו השוטפות:

  • הצגה בלתי אמצעית של תוכניות הפיקוח, תוכניות הלימודים, מבנה מקצוע המוזיקה ויעדיו לשנים הבאות בראייה מתכללת: מודלים יישוביים, בתי ספר מנגנים וקונסרבטוריונים.
  • דיון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את החינוך המוזיקלי: המסלולים להכשרת מורי המוזיקה במכללות השונות, והוראת המוזיקה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמגמות המוזיקה בתיכונים.
  • הפריה הדדית בחשיבה על הסוגיות המשותפות לכל המוסדות להכשרת מורים למוזיקה.
  • הצבת יעדים משותפים ויצירת שיתופי פעולה בין כל המכללות.
  • יצירת חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.