פורום מוסדות להכשרת מורים למוזיקה

מרכז

ד"ר רון וידברג

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא

הפורום מוקדש לדמות המורה למוזיקה בחזית ההוראה במאה ה-21. הוא דן בעשייה החינוכית, המוזיקלית, האומנותית, התרבותית והחברתית, ומעמיד במרכזו את דמות המורה: הכשרתו, צרכיו וקשייו.

מטרות הפורום

הצגה בלתי אמצעית של תוכניות הפיקוח, תוכניות הלימודים, מבנה מקצוע המוזיקה ויעדיו לשנים הבאות בראייה מתכללת: מודלים יישוביים, בתי ספר מנגנים וקונסרבטוריונים.

 • דיון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את החינוך המוזיקלי: המסלולים להכשרת מורי המוזיקה במכללות השונות, והוראת המוזיקה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמגמות המוזיקה בתיכונים.
 • הפריה הדדית בחשיבה על הסוגיות המשותפות לכל המוסדות להכשרת מורים למוזיקה.
 • הצבת יעדים משותפים ויצירת שיתופי פעולה בין כל המכללות.
 • יצירת חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.
 • גיבוש אמצעים פרקטיים לפתרון מצוקת ההוראה של מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים ובקונסרבטוריונים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

 • תוכנית הלימודים בהוראת המוזיקה בחינוך המיוחד
 • ביסוס וחיזוק תחום הוראת הזמר העברי בבתי הספר היסודיים
 • חקר הכלי לתכנון לימודים והכנה לפיילוט ארצי
 • גיבוש תיק וארגז כלים למורה המתחיל
 • תוכנית הלימודים בהוראת המוזיקה במגזרים השונים
 • דמות הבוגר ותוצרים מצופים
 • דיון וניסוח כלי הערכה: מקצוע המוזיקה בבתי הספר היסודיים
 • מפגש סיכום: הצגת התוצרים, מסקנות מהפיילוט ומבט לעתיד