רכזי קורסים למורים חדשים

מרכזים

ד"ר מירי פוסטי, איתן שוורץ

אגף התמחות מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך

מבוא

אגף ההתמחות מלווה את תהליכי הלמידה התמיכה והקליטה של מורים בשנים הראשונות לכניסתם למערכת החינוך כעובדי הוראה. תהליכים אלו מתקיימים בשותפות עם המוסדות האקדמיים שהכשירו את עובדי ההוראה, וממשיכים ברצף את תהליכי הלמידה, את תהליכי הקליטה והליווי של המורים/ות החדשים/ות הללו במערכת גם בשנה שלאחר שנת ההתמחות, בקורס פיתוח מקצועי במסגרת האקדמיה בהיקף של 30 שעות. לצידם ממשיך ליווי של 20 שעות גם בבית הספר.

פורום רכזי קורסי מורים/ות מתחילים/ות מבקש לקדם, לפתח, לסייע למורים/ות בשנה השנייה להוראה, מורים/ות במעמד של חדשים/ות במערכת, לבסס את עבודת ההוראה והחינוך, לסייע בגיבוש הזהות המקצועית שלהם וההבנה שלהם – לשם מה הוראה? עוד מבקש הפורום לסייע להשתלבותם/ן בצוותים ובבתי הספר בשנה שאחרי הקורונה, או במהלכה, וכן לסייע להם/ן בקידום פדגוגיות חדשניות ובהפיכה למורים/ות איכותיים/ות ומשמעותיים/ות במערכת.

מטרות הפורום

  • ללמוד את צורכי המורים/ות המתחילים/ות, לתכנן ולהציע קורסים המותאמים לצרכים הללו – בדיסציפלינה, בחינוך, בערכים, במנהיגות.
  • לקדם שיתופי פעולה עם המחוזות, כדי להבטיח קליטה והשתלבות של מורים/ות מתחילים/ות איכותיים/ות.
  • לקדם פיתוח של קורסים מבוססי תאוריה, המובילים ליישום פדגוגיה חדשנית.
  • להסדיר את שנת ההוראה הראשונה, כולל התמיכה והליווי בבית הספר.
  • לזמן למידת עמיתים בין מגזרים ושכבות גיל.
  • לקדם את שיתוף הפעולה בין האקדמיה לשדה.
  • לקדם תהליכים של פיתוח צוותי מנחים/ות מומחים/ות בתחומם/ן.

 

תוצר מתוכנן בתשפ"ג

  • יצירת מגוון סילבוסים מותאמים, לבחירה.
  • פיתוח צוות מנחים כמודלינג לתוכנית.

 

סיכומים משנים קודמות