תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

ד"ר דפנה גרנית דגני

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

גב’ אורית אייזן / המכון הדמוקרטי- ריכזה את פורום תכניות ייחודיות בשנים תש”ף – תשפ”א

מבוא

מסתכלים פנימה – מרחיבים שיתופי פעולה עם החוץ לטובת התוכנית הייחודית; מרחיבים ומעמיקים את הידע בעזרת מומחים מבחוץ ומבפנים; למידה והיוועצות הדדית עם חברי הפורום. 

מטרות הפורום

 • רישות/נטוורקינג: יצירת היכרות ומפגשים בין מנהלי התוכניות לבין בעלי תפקידים, תוכניות מהשדה, מהמטה וממשרד החינוך שיכולים לסייע להם (סקירות ממרכז המידע של מכון מופ”ת).
 • העמקת הידע שמנהלי התוכניות זקוקים לו: כמי שנמצאים בחזית הפיתוח והעשייה – למה הם זקוקים כדי להמשיך ולקדם את התוכניות שלהם?
 • היוועצות עמיתים: חלק מהזמן מוקדש להיוועצות עמיתים – במפגש יכולות שתיים-שלוש תוכניות להעלות דילמה או אתגר שהן מתמודדות איתם, וחברי הפורום יבואו לעזרתם.

לקראת שנת תשפ”ב

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

מטרות הפורום לשנה הבאה:

 • פיתוח מיומנויות ורכישת כלים להובלת תוכנית ייחודית בהכשרה או בהשמה של סטודנטים לחינוך.
 • למידת עמיתים והרחבת הידע.
 • קבלת השראה לתהליכי שינוי, מחקר ופיתוח של התוכנית, של הפורום ושל הקשר עם המכללות, מטה משרד החינוך ורשויות.

תוכנית כללית

 • מפגש פתיחה – למידת עמיתים – קהילות למידה סביב שאלה מניעה.
 • מפגשי מומחים מהארץ והעולם סביב נושא המחקר של כל קהילה.
 • ״צא ולמד״ – היכרות באמצעות סיורים במקומות מעוררי השראה וחשיבה.
 • ״שולחנות עגולים״ – מפגש חשיבה ופיתוח עם גורמי השפעה במערכת ובשדה.
 • תצוגת התפתחות ושינוי בהובלת קהילת הלמידה.

 

סיכומים משנים קודמות: