תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

אורית אייזן

המכון הדמוקרטי

מבוא 

מטרתו של פורום תוכניות ייחודיות של משרד החינוך היא לקדם כל תוכנית בנפרד, ולנצל את הפוטנציאל של השותפות בין התוכניות כדי לקדם את סדר היום המשותף שלהן. הפורום מקדם שיתוף פעולה בין התוכניות לבין אגפים שונים במשרד החינוך, בעיקר במינהל עובדי הוראה, כדי לקדם הכשרה והשמה של מורים מצוינים במערכת החינוך.

מטרות הפורום

  • חיזוק של שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין התוכניות הייחודיות להכשרה ולהשמה של עובדי הוראה.
  • למידה ופיתוח מקצועי של התוכניות השונות.
  • קידום המטרות והאפקטיביות של מרחבי השפעה משותפים, תוך שימור עצמאותם של השותפים.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

יישום והטמעה של מודל ההפצה שנבנה בתש"ף.

סיכומים משנים קודמות: