תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

ד"ר דפנה גרנית דגני

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

גב' אורית אייזן / המכון הדמוקרטי- ריכזה את פורום תכניות ייחודיות בשנים תש"ף – תשפ"א

מבוא  

קבוצת פורומו"פ מבקשת לעבור תהליך של יוטאגוגיה: למידה בניהול עצמי ופיתוח פתרונות לצרכים העולים מן השטח. במהלך השנה נפגשה הקבוצה בכמה אופנים: במליאה, בצוותי פיתוח קטנים, בזום, פנים אל פנים ועוד. הקבוצות השונות נפגשו עם מומחים מן הארץ והעולם, ויצאו לסיורים וירטואליים ואמיתיים להעמקת הידע שלהן עם סוגיות חינוכיות-תפעוליות-ארגוניות מרתקות.

 

מטרות הפורום

  • עבודה בצוותים בין-תוכניתיים
  • סטינג משתנה – מגוון סוגי מפגשים
  • ניהול עצמי בקבוצות, לצד הנחיה
  • פיתוח יוזמות למענים ולפתרונות יצירתיים
  • חיבור למובילי המוסדות האקדמיים
  • חיבור מחדש למו"פ
  • היכרות עם מוסדות להכשרת מורים בעולם, ודגש על ביקורים וסיורים ברחבי הארץ ובעולם
  • תיירות חינוכית בארץ ובעולם

­­­­מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום

חוברת ניירות עמדה שפותחה על ידי הצוותים, בנושאים אלה: מו"פ בית-ספרי, תכנון קריירה, טיפול במשאבי אנוש, מודל הכשרה רב-גילאית, מודל שיתופי פעולה של תוכניות ייחודיות

https://drive.google.com/file/d/1PAjvK5izGIIYgMyvOUkidG-GUKY7aqYB/view?usp=sharing

תוצר מתוכנן תשפ"ג

משלחת חינוכית לחו"ל – חמישה ימים, כולל הכשרה בארץ.

 

סיכומים משנים קודמות: