פורום מחקר בנושא הסימולציות בחינוך

מרכזת

ד"ר עמליה רן

מכון מופ"ת

ריכזה את הפורום בשנים- תשע"ט- תש"ף

ד"ר שירה אילוז

אוניברסיטת בר אילן

מבוא

הפורום מיועד לנציגי צוותי מרכזי סימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים. מטרתו היא לסייע למרכזי הסימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שיסייעו בחיזוק הבסיס המחקרי של ההתנסות הסימולטיבית, ולקדם פרסומים בכנסים ובכתבי עת שפיטים, שיתופי פעולה מקומיים ובין-לאומיים והפצת ידע בנושא. בפורום אנו עוסקים בפיתוח מחקרים משותפים, החל בשלב ההצגה של שאלות המחקר רלוונטיות, עבור באיתור מחקר עדכני וכלי מחקר מהימנים ותקפים, ניתוח הממצאים במתודולוגיות איכותיות וכמותניות, וכלה בפרסום תוצרים בכנסים ובכתבי עת שפיטים. מפגשי הפורום מאפשרים מרחב לשיח עמיתים, לשיתוף בסוגיות שעולות על הפרק, וכן להרחבת הידע התאורטי והפדגוגי.

מטרות הפורום

 • קידום המחקר בנושא הסימולציות בחינוך.
 • סיוע למרכזי סימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שייסעו בחיזוק הבסיס התאורטי של ההתנסות הסימולטיבית.
 • קידום פרסומים בכנסים ובכתבי עת שפיטים.
 • פיתוח מחקרים משותפים.
 • פיתוח כלי מחקר ותיקופם.
 • יצירת מרחב לשיח עמיתים.
 • הרחבת הידע התאורטי והפדגוגי.

לקראת שנת תשפ”ב

תוכנית כללית של הפורום

 • פרסום אסופת מאמרים בעקבות יום העיון הבין-לאומי.
 • סיום מחקרי “קול קורא פנימי” והגשת דוחות מחקר סופיים, הצגתם בפורום ופרסומם.
 • הרצאות אורח של מומחים בתחום המחקר על הסימולציות בחינוך.
 • בניית קהילת עמיתים חוקרת בין-לאומית בעקבות יום העיון.
 • הצגת מחקרים עדכניים של חברי הקבוצה.
 • קידום שיתופי פעולה נוספים בין חוקרים ומרכזים בישראל ובעולם.
 • הרחבת הפורום באמצעות הזמנת משתתפים נוספים, ובהם נציגי מרכזים נוספים, חוקרים שהגישו הצעות מחקר במסגרת ה”קול קורא”, וחוקרים שזכו למענקי תמיכה במסגרת ה”קול קורא”.
 • הגשה משותפת למענק מחקר מטעם האיחוד האירופי (ארסמוס), בשיתוף עם הערוץ הבין-לאומי (היחידה לפיתוח משאבים ורשתות חוץ) ומוסדות שונים.

 

סיכומים משנים קודמות