פורום מחקר בנושא הסימולציות בחינוך

מרכזת

ד"ר עמליה רן

מכון מופ"ת

ריכזה את הפורום בשנים- תשע"ט- תש"ף

ד"ר שירה אילוז

אוניברסיטת בר אילן

מבוא  

בשנת הלימודים תשפ"ב פעל פורום מחקר מלווה סימולציה כקבוצת עמיתים לומדת, לקידום שיתופי פעולה מחקריים לכל מרכזי הסימולציה המקיימים מחקר. הפורום מיועד לנציגיהם של צוותי מרכזי סימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים. מטרתו היא לסייע למרכזי הסימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שיסייעו בחיזוק הבסיס המחקרי של ההתנסות הסימולטיבית, ולקדם פרסומים בכנסים ובכתבי עת שפיטים, שיתופי פעולה מקומיים ובין-לאומיים והפצת ידע בנושא.

בפורום אנו עוסקים בפיתוח מחקרים משותפים, החל בשלב הצגת שאלות המחקר רלוונטיות, עבור דרך איתור מחקר עדכני וכלי מחקר מהימנים ותקפים, ניתוח הממצאים במתודולוגיות איכותיות וכמותניות, וכלה בפרסום תוצרים בכנסים ובכתבי עת שפיטים. מפגשי הפורום מאפשרים מרחב לשיח עמיתים, לשיתוף בסוגיות שעולות על הפרק, וכן להרחבת הידע התאורטי והפדגוגי.

ממשובי המשתתפים עולה חשיבות הקשר בין החוקרים ופורום המחקר ככלל, לבין התוכנית לסימולציות בחינוך, מו"פ התוכנית, מכון מופ"ת והקהילה העוסקת בתחום.

פתיחת פעילות הפורום בשנת הלימודים תשפ"ג

תוכנית כללית

  • סיום מחקרי "קול קורא" פנימי והגשת דוחות מחקר סופיים, הצגתם בפורום ופרסומם.
  • הרצאות אורח של מומחים בתחום המחקר על הסימולציות בחינוך.
  • המשך המיסוד של קהילת עמיתים חוקרת בין-לאומית.
  • הצגת מחקרים עדכניים של חברי הקבוצה.
  • קידום שיתופי פעולה נוספים בין חוקרים ומרכזים בישראל ובעולם.
  • הגשה משותפת למענקי מחקר בין-לאומיים, בשיתוף עם הערוץ הבין-לאומי והמוסדות השונים.

תוצר מתוכנן

  • כלי מחקר (שאלון המח"ר) מתוקף בקרב קהלים נוספים.
  • מאמרים שפיטים.
  • דוח מחקר 3, "קול קורא" פנימי.
  • איתור קרנות מחקר ומקורות מימון לחוקרים העוסקים בסימולציות בחינוך.

סיכומים משנים קודמות