פורום מחקר בנושא הסימולציות בחינוך

מרכזת

ד"ר עמליה רן

מכון מופ"ת

ריכזה את הפורום בשנים- תשע"ט- תש"ף

ד"ר שירה אילוז

אוניברסיטת בר אילן

מבוא

בשנת הלימודים תש"ף המשכנו בפעילותו של הפורום "מחקר מלווה סימולציה". בעקבות החלטה משותפת למרכז הידע ולרשות המחקר של מכון מופ"ת סוכם כי הפורום ישנה פניו ויהפוך לקבוצת מחקר משותפת לכל מרכזי הסימולציה המקיימים מחקר.

הפורום מיועד לנציגים של צוותי מרכזי סימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים, ומטרתו היא לסייע למרכזי הסימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שיסייעו בחיזוק הבסיס המחקרי של ההתנסות הסימולטיבית, ולקדם פרסומים בכנסים ובכתבי עת שפיטים.

בפורום אנו עוסקים בפיתוח מחקר משותף; החל בשלב ההצגה של שאלות המחקר הרלוונטיות, עבור דרך איתור מחקר עדכני וכלי מחקר מהימנים ותקפים, ניתוח הממצאים במתודולוגיות איכותיות וכמותניות, וכלה בפרסום תוצרים בכנסים ובכתבי עת שפיטים.

מפגשי הפורום מאפשרים מרחב לשיח עמיתים, לשיתוף בסוגיות שעולות על הפרק, ולהרחבת הידע התאורטי והפדגוגי.

מטרות הפורום

 • קידום המחקר בנושא הסימולציות בחינוך.
 • סיוע למרכזי סימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שייסעו בחיזוק הבסיס התאורטי של ההתנסות הסימולטיבית.
 • קידום פרסומים בכנסים ובכתבי עת שפיטים.
 • פיתוח מחקר משותף.
 • יצירת מרחב לשיח עמיתים.
 • הרחבת הידע התאורטי והפדגוגי

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

 • קיום יום עיון בין-לאומי בנושא הסימולציות בחינוך, ופרסום אסופת מאמרים שהוצגו בכנס.
 • הרצאות של מומחים אורחים בתחום המחקר על הסימולציות בחינוך.
 • פרסום עוד שני "קולות קוראים" לתמיכה במחקרים על סימולציות בחינוך (מותנה תקציבית).
 • הצגת מחקרים עדכניים של חברי הקבוצה.
 • קידום שיתופי פעולה נוספים בין חוקרים ומרכזים.
 • הפיכת הפורום לקבוצת עמיתים חוקרת – ביסוס שיתופי פעולה על בסיס ותק מחקרי, שיתופים מחקריים, הצגת תוצרים ו-journal club
 • הרחבת הפורום באמצעות הזמנת עוד משתתפים: נציגי מרכזים נוספים, חוקרים שהגישו הצעות מחקר בנסגרת ה"קול קורא", וחוקרים שזכו למענקי תמיכה במסגרת ה"קול קורא".
 • המשך הבנייה של מאגר המידע בנושא הסימולציות בחינוך.

 

סיכומים משנים קודמות