פורום מנהלות מרכזי סימולציה בחינוך בסמינרים

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

פורום מנהלות מרכזי סימולציה בחינוך בסמינרים מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי – הן התאורטי הן הפרקטי – של מובילות המרכזים, ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתים על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז ועל הכשרת צוות המרכז. עוד מבקש הפורום לדון בסוגיות, בדילמות ובאתגרים הקשורים לסדנאות ולניהול מרכז הסימולציה. במהלך תש"ף הפורום התמודד עם סוגיית הקורונה במדינת ישראל, וביקש למצוא מענה חלופי לסדנאות הסימולציה פנים מול פנים. משתתפות הפורום הגו, כתבו וקיימו סימולציות בפלטפורמה טלפונית (שיחות ועידה טלפוניות). הפורום דן רבות בדיוק של חלופה זו ובבחינתה לאור הנעשה בשדה.

מטרות הפורום

הפורום נועד לזמן שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלות מרכזי הסימולציה בסמינרים, המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לנשות חינוך. עוד מבקש הפורום להתבונן בסדנת הסימולציה בהקשר התרבותי והחינוכי בסמינרים. נוסף על כך, ומעבר לתהליך הסדנאי ולכל הקשור בו (הכשרת נשות צוות, מנחות ושחקניות, כתיבת תרחישים ומתן מענה איכותי לפונות), הפורום דן בסוגיות הקשורות לניהול מרכז הסימולציה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

בתשפ"א נבקש להעמיק את הידע התאורטי והמחקרי בעולם הסימולציות, ובסימולציות בחינוך בפרט. נמשיך לעסוק בסוגיות הקשורות לניהול מרכז סימולציה – הכשרת צוות המרכז, פיתוח תרחישים ומודלים של תקשורת. נעמיק את השותפות בלמידה במסגרת ניתוחי מקרה, ונעלה קומה בכל מה שקשור לרכיבי הסדנה ולתאוריות שהיא מושתתת עליהן. נבקש להתאים את הסדנאות למצב במערכת החינוך ובחברה בכלל – סדנאות טלפוניות מותאמות, שמאפשרות המשך עיבוד ולמידה חברתית-רגשית. נבקש להרחיב את השיח והתחקיר בנוגע למיומנויות תקשורת בין-אישיות גם למושגים ולתהליכים מעולם ה-SEL.

תאריכי המפגשים במהלך שנת הלימודים תשפ"א:

המפגש הראשון יתקיים ב-30 בספטמבר 2020 (י"ב בתשרי תשפ"א). טרם נקבע אם יתקיים פנים אל פנים או כמפגש מקוון.

סיכומים משנים קודמות