פורום מנהלות מרכזי סימולציה בחינוך בסמינרים

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

פורום מנהלות מרכזי סימולציה בחינוך בסמינרים מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי – הן התאורטי הן הפרקטי –

של מובילות המרכזים, ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתות על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז ועל הכשרת צוות המרכז. עוד מבקש הפורום לדון בסוגיות, בדילמות ובאתגרים הקשורים לסדנאות ולניהול מרכז הסימולציה.

במהלך תש"ף הפורום התמודד עם סוגיית הקורונה במדינת ישראל, וביקש למצוא מענה חלופי לסדנאות הסימולציה פנים מול פנים. משתתפות הפורום הגו, כתבו וקיימו סימולציות בפלטפורמה טלפונית (שיחות ועידה טלפוניות). הפורום דן רבות בדיוק של חלופה זו ובבחינתה לאור הנעשה בשדה. כמו כן, בשנה זו, תשפ"א, נוסף עוד מרכז – בסמינר בית יעקב, חיפה. קיבלנו בברכה את מנהלת המרכז אלינו, ויחד ביקשנו להעמיק את הדרך.

מטרות הפורום

הפורום נועד לזמן שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלות מרכזי הסימולציה בסמינרים, המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לנשות חינוך. עוד מבקש הפורום להתבונן בסדנת הסימולציה בהקשר התרבותי והחינוכי בסמינרים. נוסף על כך, ומעבר לתהליך הסדנאי ולכל הקשור בו (הכשרת נשות צוות, מנחות ושחקניות, כתיבת תרחישים ומתן מענה איכותי לפונות), הפורום דן בסוגיות הקשורות לניהול מרכז הסימולציה ולניהול ממשקי עבודה סביב סדנאות פיתוח מקצועי.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

מפגשי הפורום התקיימו בחדר ועידה טלפוני, מלבד המפגש האחרון, שהתקיים פנים אל פנים.

מפגש 1. כ"ד בחשוון תשפ"א (11.11.2020)

פגישה עם ד"ר גלי נהרי, משרד החינוך.

שיחה על ה"קול קורא" לשנת תשפ"א.

תיאום ציפיות בנוגע לאחריות המשותפת להביא תכנים וידע מתוך העשייה במרכז אל הפורום, כבסיס להתפתחות משותפת.

מפגש 2. ח' בטבת תשפ"א (23.11.2020)

שמחנו לארח את גב' חנה שטיינברג ואת גב' נעמי ווגה – מפקחות בחברה החרדית, שהגיעו לברך את מנהלות המרכזים ולהודות על הפעילות החשובה והמשמעותית בתוך המרכזים (סדנאות שיש להן השפעה בעלת ערך על המשתתפות), וגם על השותפות המקצועית בין המרכזים.

קביעת הדגשים לשנת הפעילות הזאת:

  1. לשלב את הסדנאות באופן מאורגן לתהליכי ההכשרה בסמינר.
  2. לעבוד באופן מאורגן עם הפסגות במימוש של סדנאות הפיתוח המקצועי.

בחלק השני של המפגש קיימנו למידת עמיתות בהובלת מיכל אגסי, מרכז "מסילות בלבבם". הנושא היה חוברת שנכתבה במרכז על מיומנויות תקשורת בחינוך – השימוש בידע לפני הסדנאות, במהלכן ואחריהן; חשיבות העיון בחומרים תאורטיים השאובים גם מהמקורות שלנו, כדי לקדם את התחקיר ואת ההכנה לקראת הסדנה וגם להעמיק את השיח שלאחריה. השיחה זימנה אפשרות להתבונן על האופן שבו ניתן להעמיק את ה-walk the talk של המרכזים, וכן להרחיב את אפשרות ההערכה והמדידה של האפקטיביות של הסדנאות.

עבודת השחקניות בסדנאות הטלפוניות – שיחה ושיתוף.

שאלות, ענייני שטח וסיכום.

מפגש 3. כ"א בשבט תשפ"א (3.2.2021)

למידת עמיתות בהובלת רחל פלר ממרכז "מסלול" על רכיבים בסדנה הטלפונית: בירור, העמקה ושיתוף.

המפגש התמקד בתפקיד השחקניות בסדנאות קוליות: מטרות המשחק וההתאמה שלו למרחב קולי מבחינת טון, מנגינה, שפה ותוכן. עוד העמקנו בחשיבה על חשיבות ואופי האימון של השחקנית לפני הסדנה – היכרות עם מאפייני הקבוצה, חידוד הסתעפות התרחיש (אם… אז…), שימוש במיומנויות תקשורת כחלק מהמודלינג של ההדהוד שהן מעניקות למתנסה ולקבוצה, וכן מבנה לשיחת משוב. עלתה החשיבות הרבה שיש למשוב של מנהלות המרכזים לשחקניות, לצורכי למידה והתפתחות אישית.

לבסוף התקיימה שיחה על מאפייני מערכות קוליות והאפשרויות הקיימות בהן, לשירות הסדנה.

מפגש 4. י"ט באדר תשפ"א (3.3.2021)

פגשנו את גב' לאה פנירי, מהפיתוח המקצועי בחברה החרדית, לשיחה על סדנאות פיתוח מקצועי: רציונל, שותפות ודרך פעולה. ביקשנו להסדיר את שיתוף הפעולה עם מרכזי הפסגה בחברה החרדית ומרכזים משולבים, ולברר באילו תהליכים רוחביים ניתן לשלב את סדנאות הסימולציה כדי למקסם את הערך שלהן בתוך תהליכי הפיתוח המקצועי. ביקשנו לחדד את המהות והתכלית של סדנאות סימולציה, את השיח שהן מבקשות להביא ואת האימון הפרקטי והמהותי במיומנויות תקשורת באינטראקציות בשדה.

מפגש 5. ח' בסיוון תשפ"א (19.5.2021)

המפגש התחיל בשיחה משותפת על תמונת המצב במרכזים: מימוש סדנאות, אתגרים, מורכבויות והצלחות בסדנאות ובמרכז. גזרנו ממנה למידה על דרכי פעולה אפשריות בתקופה זו, ניהול ממשקי עבודה עם גורמים בפ"מ, ועסקנו בשאלה מהותית: מי אנחנו מבקשות להיות בתקופה זו, שבה יש לא מעט מופעים שונים של סימולציות במגזר.

לחלק השני של המפגש הצטרפה ד"ר עמליה רן ממרכז הידע של תוכנית סימולציות, ויחד דיברנו על יום העיון הבין-לאומי של התוכנית – מטרותיו והאופן שבו מרכזי הסימולציה בחברה החרדית יכולים להשתלב בו. סוכם על מצגת שאוספת את הידע והניסיון בנושא סדנאות טלפוניות .

מפגש 6. ב' באב תשפ"א 11.7.2021))

המפגש התקיים פנים אל פנים והוקדש לאיסוף שאלות וסוגיות מהשטח. בין היתר דנו בבניית ייחודיות של מרכז סימולציה – בהתאם למודל 1, 3, 5:

1 ("חזון") משפט הבטחה – מה אנחנו מבטיחים לבאי המרכז?

3 עקרונות מנחים הנגזרים ממשפט ההבטחה

5 פעולות/צעדים שיובילו לשם.

אחת מחברות הפורום שיתפה בטבלה ובה שילוב הסימולציות על פני רצף ההכשרה (בהתאם למטרות לשנה זו).

שוחחנו על שאלוני סוף סדנה ככלי להערכה ולמדידה, בהתאם להגדרה של מטרות הסדנאות בכל מרכז.

סיימנו בשיח על אופי שיתוף הפעולה בין המרכזים, ובין המנהלות – כדי לקדם עשייה משמעותית ובעלת ערך.

יעדים, ועמידה ביעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשפ"א

בסך הכול עמדנו במטרות הלמידה שהצבנו לעצמנו. ראוי לציין את המפגשים הנוספים שמשתתפות הפורום קיימו בין המפגשים עצמם, כדי לקדם את בניית המצגת ליום העיון, וכן להשתתף בשיחות עם מנהלות הפסגות.

סיכומים משנים קודמות