פורום מנהלי/ות מרכזי סימולציה בחינוך

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא

פורום מנהלי מרכזי סימולציה בחינוך מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי של מובילי המרכזים – הן הידע התאורטי הן הידע הפרקטי – ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתים על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז ועל הכשרת צוות המרכז, וכן להעלות סוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים לסדנאות ו/או לניהול מרכז הסימולציה. עקב הקורונה, בשנה זו הפורום עסק גם בפיתוח מודלים מקוונים של סדנאות סימולציה, מתוך רצון לשמור על איכות הכלי ואיכותו בפלטפורמה אחרת.

מטרות הפורום

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלי מרכזי הסימולציה המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. בפורום שותפים כלל העוסקים בתחום הסימולציה בחינוך, ומבקשים להיות חלק מקהילה לומדת בתחום. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלים/ות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך. בשנה זו, לאור ההתמודדות עם השלכות הקורונה, ביקשנו להעמיק את הלמידה על פיתוח של מודלים מגוונים לסימולציה, וכן לברר את הדרך המיטבית למימושם בפועל, לאור צורכי השדה. עוד ביקשנו להעמיק את הלמידה באמצעות למידת עמיתים, שיתוף והבאת סוגיות ודילמות מהשטח.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"ב

לקראת תשפ"ב נבקש להגדיר נושאים לניירות עמדה שהפורום יבקש לקדם. לצד תהליך הפיתוח במרכז הידע של התוכנית – פיתוח של מענים סימולטיביים נוספים – נבקש להביא את הידע והמגמות לתוך הפורום. באמצעות למידת עמיתים נמשיך ללוות ולתת מענה לסוגיות הקשורות לניהול המרכז ולסדנאות הסימולציה במודלים השונים, ונדון במגמות חינוכיות וחברתיות בישראל ובעולם.

סיכומים משנים קודמות