פורום מנהלי/ות מרכזי סימולציה בחינוך

מרכזת

טלי חגשורי

מכון מופ"ת

מבוא  

פורום מנהלי מרכזי סימולציה בחינוך מבקש להעמיק את הידע הסימולטיבי – הן התאורטי הן הפרקטי – של מובילי המרכזים, ולהוות קהילת לומדים משותפת. הפורום מבקש ליצור שיח ולמידת עמיתים על תפיסת התהליך הסדנאי, על ניהול המרכז ועל הכשרת צוות המרכז, וכן להעלות סוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים לסדנאות ו/או לניהול מרכז הסימולציה. בשנה זו, לאור הקורונה, עסק הפורום בפיתוח מודלים מקוונים לסדנאות סימולציה, מתוך רצון לשמור על איכות הכלי בפלטפורמה אחרת. תהליך הפיתוח והלמידה של מרכזי הסיומלציה נעשה מתוך שותפות, הקשבה ולמידה הדדית. נוסף על כך מתחזקת ההבנה העמוקה שיש לשלב סדנאות סימולציה באופן מובנה בתהליכי ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי.  

מטרות הפורום 

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלי מרכזי הסימולציה, המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. בפורום שותפים כלל העוסקים בתחום הסימולציה בחינוך, ומבקשים להיות חלק מקהילה לומדת בתחום. 

במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלים/ות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך. בשנה זו, לאור ההתמודדות עם השלכות הקורונה, העמיק שיתוף הפעולה בין מרכזי הסימולציה. בזכות שיתוף פעולה זה נוצרו ארבעה מודלים מקוונים לסדנאות סימולציה, וקיבלו את אישורו של משרד החינוך (נייר עמדה בנושא יצורף בקרוב). 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א  

לקראת תשפ"א, ולאור תהליכי העבודה בתש"ףנבקש לברר מחדש את יעוד פורום המנהלים. 

כמו כן נבקש להמשיך לקיים חשיבה ועבודה על המודלים השונים של הסימולציה, לאור העמקת ההבנה בפוטנציאל הטמון בכלי זה לטיוב תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי. הכלי הסימולטיבי יכול להתאים את עצמו לתהליכים שונים ולפעול בדרכים שונות, ונראה כי עולה הצורך לברר את ההתאמה הזאת – בעיקר בהקשר של למידה מרחוק בתשפ"א. נוסף על כך, הפורום ימשיך להוות מקום של למידה (תאורטית, מחקרית ומהשטח) ותשתית לקהילה שותפה, סקרנית ופעילה, שמשפיעה על תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי בהיבטים של רפלקציה, חקר עצמי, למידה חברתית רגשית וזהות עובדי ההוראה והחינוך שעוברים את הסדנאות. 

תאריכי המפגשים במהלך שנת הלימודים תשפ"א  

המפגש הראשון מתוכנן לתאריך 23.9.2020  כרגע מתוכנן בפלטפורמת זום. 

טרם נקבעו תאריכים למפגשים האחרים 

 

סיכומים משנים קודמות