חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר יערה פיין

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

"ד"ר שירלי הר צבי (הכהן)/ תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את פורום חינוך מיוחד בשנים תשע"ה- תשפ"א".

מבוא  

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות.

השוני בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד מהווים כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה, ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום. יש לציין את ייחודה של הקבוצה הרב-תרבותית והמעניינת שנוצרה, שכן משתתפי הפורום הם ממגזרים שונים ממדינת ישראל (יהודים, נוצרים, מוסלמים, חילונים, דתיים וחרדים), וכולם עוסקים באותו נושא חשוב – החינוך המיוחד. זאת ועוד, כיוון שחברי הפורום הם אנשי החינוך המיוחד, הגישה שלהם היא גישה דמוקרטית והומאנית, המקפידה לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדם. המשמעות המעשית היא שנוצר בפורום מארג אנושי ייחודי, המתאפיין ברגישות, בהכלה ובסיוע הדדי.

מטרות הפורום

  • יצירת מרחב לדיון בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לכל משתתפי הפורום, ושיתוף ברעיונות בדבר נושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים בניהול בכלל, ובנושאי החינוך מיוחד בפרט.
  • בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת, המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ובהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, בעיקר על רקע השינויים במשרד החינוך ובמכללות בשנים האחרונות.
  • חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים/חוגים לחינוך מיוחד מול האתגרים של הכשרת מורים בתקופה שבה מעמד המורה יורד, בה בעת שהמורכבות בשטח – בעיקר זו הקשורה להכללה, רק גדלה.

פתיחת פעילות הפורום בשנת הלימודים תשפ"ג

  1. מתמודדי נפש – התייחסות במערכת החינוך בכלל, ובתוכניות ההכשרה בפרט
  2. מודלים של א"כ ותוכניות הכשרה בחינוך המיוחד
  3. מחקר בחינוך המיוחד
  4. טכנופדגוגיה
  5. יוזמות בחינוך המיוחד וחדשנות בהכשרה
  6. הכללה והשתלבות: סוגיות פרקטיות ביישום החוק
  7. שילוב אומנויות בחינוך המיוחד

תוצר מתוכנן תשפ"ג

נייר עמדה בנושא שילוב והכללה של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

 

סיכומים משנים קודמות