חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן)

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא ‏

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים.

השוני בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד מהווים כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום. יש לציין את ייחודה של הקבוצה הרב-תרבותית והמעניינת שנוצרה, שכן משתתפי הפורום הם ממגזרים שונים במדינת ישראל (יהודים, נוצרים, מוסלמים, חילוניים, דתיים וחרדים), וכולם עוסקים באותו נושא חשוב – החינוך המיוחד.

מטרות הפורום

  • יצירת מרחב לדיון בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לכל משתתפי הפורום, ושיתוף ברעיונות בנוגע לנושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים בניהול בכלל, ובנושאי החינוך מיוחד בפרט.
  • בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ולהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים – בעיקר על רקע השינויים במשרד החינוך ובמכללות בשנים האחרונות.
  • חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים/חוגים לחינוך מיוחד במכללות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

התוכנית הכללית תהיה דומה לזו של תש"ף. נמשיך במתכונת הנוכחית של המפגשים, כלומר שישה מפגשים במשך השנה. כל מפגש יתקיים אחת לחודש בערך, ונוסף על כך יתקיים מפגש ארוך יותר שיכלול השתתפות בכנס בתחום החינוך המיוחד ו/או סיור למסגרת ייחודית בחינוך המיוחד, הרצאה וארוחה משותפת. בשנת תש"ף בוטל הסיור למכללת אלקאסמי בגלל הקורונה, ואני מקווה שבשנת תשפ"א נוכל לערוך את הסיור בבאקה אל-גרביה. הסיור יכלול התייחסות לסביבה לימודית ולהנגשה.

מפגשי הפורום יהיו בימי שלישי בשעות 14:00-11:00. הפעילות הארוכה תהיה ביום שלישי בחופשת הסמסטר. חלק מהמפגשים יתקיימו בזום (תלוי במצב הקורונה).

חשוב להזמין לפורום מומחים בהערכת איכות שיסייעו לאנשי הפורום להגיש בצורה טובה את הערכת האיכות של החינוך המיוחד.

במפגש הראשון ובאמצעות גוגל דוקס (שיועבר בחודש אוגוסט) יאותרו הצרכים של אנשי הפורום וננסה לדון בנושאים אלו.

סיכומים משנים קודמות