חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר יערה פיין

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

“ד”ר שירלי הר צבי (הכהן)/ תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון, ריכזה את פורום חינוך מיוחד בשנים תשע”ה- תשפ”א”.

מבוא

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות כדי לדון בסוגיות הרלוונטיות להכשרת מורים לחינוך המיוחד. ההבדלים בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד מהווים כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה, ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום. יש לציין את ייחודה של הקבוצה הרב-תרבותית והמעניינת שנוצרה, שכן משתתפי הפורום הם ממגזרים שונים ממדינת ישראל (יהודים, נוצרים, מוסלמים, חילוניים, דתיים וחרדים) וכולם עוסקים באותו נושא חשוב – החינוך המיוחד.

מטרות הפורום

 • יצירת מרחב לדיון בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לכל משתתפי הפורום.
 • שיתוף ברעיונות הנוגעים לנושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים בניהול בכלל, ובנושאי החינוך מיוחד בפרט.
 • בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת, המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ובהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, בעיקר על רקע השינויים במשרד החינוך ובמכללות בשנים האחרונות.
 • חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים/חוגים לחינוך מיוחד במכללות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ”ב

התכנית הכללית תהיה דומה לזו של תשפ”א.

במהלך השנה נדון בנושאים אחדים שיצוינו להלן, וכן נותיר זמן בכל מפגש לדיון בסוגיות רלוונטיות שראשי החוגים מתמודדים איתן: המשך ההתמודדות עם הקורונה, יישום מהלך פריזמה, יישום מתווה ודמני-ענבר, מקומו של החינוך המיוחד בתוך מערכת החינוך כולה, יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד והשלכתו על הכשרת מורים, ועוד. כן  מתוכננת חשיפה לנושאים שלהלן, ודיון בהשלכותיהם להכשרת מורים:

 • סוגיות אתיות בחינוך בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט.
 • תפיסה הומניסטית בעבודה עם אנשים עם מוגבלויות במעגל החיים.
 • רב-תרבותיות וחיים משותפים.
 • למידה חברתית-רגשית.
 • נגישות והנגשה.
 • שילוב אומנויות בחינוך המיוחד.
 • מחקר בחינוך המיוחד.

נערוך שישה מפגשים במשך השנה, כל מפגש יתקיים אחת לחודש בערך, ובנוסף מפגש ארוך יותר, הכולל השתתפות בכנס בתחום החינוך המיוחד ו/או סיור למסגרת ייחודית בחינוך המיוחד, הרצאה וארוחה משותפת. בשנת תשפ”א בוטל הסיור למכללת אלקאסמי בגלל הקורונה, מקווה שבשנת תשפ”ב נוכל לערוך את הסיור בבאקה אל-גרבייה. מפגשי הפורום יהיו בימי שלישי, משעה 11:00 ועד 14:00, הפעילות הארוכה תהיה במפגש האחרון. חלק מהמפגשים יהיו בזום.

סיכומים משנים קודמות