התמחות וכניסה להוראה

מרכזים

ד"ר גלי נהרי

משרד החינוך

ד"ר מירי פוסטי

משרד החינוך

איתן שוורץ

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

ד"ר אסתי פיירסטיין ריכזה את הפורום בשיתוף בין השנים תשע"ב – תשע"ט

מבוא  

למוסדות האקדמיים המלווים את הסטודנטים/ות  משלב ההכשרה עד לשנים הראשונות שלהם/ן בהוראה יש חשיבות, אחריות ומחויבות ללוות אותם/ן בתקופה המשמעותית של הכניסה להוראה, של הקליטה בבתי הספר וההשתלבות בהם. זאת במסגרת תכנון תהליכי למידה ותמיכה בבוגרות ובבוגרים, כדי לטפח אותם/ן כמורים/ות איכותיים/ות ומומחים/ות בתחומם/ן.

בפורום ההתמחות והכניסה להוראה משתתפים/ות ראשי/ות יחידות ורכזי/ות התמחות וכניסה להוראה מכל המוסדות האקדמיים בארץ: מכללות, אוניברסיטאות וסמינרים ממגזרים שונים. מפגשי הפורום מאפשרים למידה ושיח בסוגיות הכניסה להוראה מנקודות מבט שונות, והתאמת הלמידה למגוון הנכנסים/ות להוראה לאור הרקע התרבותי שלהם/ן, ניסיונם/ן הקודם בעולם התעסוקה, היכולות והכישורים שלהם/ן ועוד.

מטרות הפורום

מפגשי הפורום נועדו לקידום החשיבה והלמידה של תהליכי שנת ההתמחות  ולתכנון יישומם בפועל של אלו בהלימה למדיניות המשרד, בשותפות עם המוסדות האקדמיים ובתיאום עם המחוזות. מפגשי הפורום מבקשים לתכנן ולטייב את תהליכי הלמידה במוסדות האקדמיים ומזמנים למידת עמיתים, שיתופי פעולה, הסדרה ומתן מענה למגוון המתמחים/ות ולשונות ביניהם. כל אלה נועדו לקדם את השתלבות המתמחים/ות בעבודתם/ן בהוראה, ולהבטיח את היקלטותם/ן במערכת החינוך.

  • המשך הלמידה וההעמקה המשותפים שהתחלנו בתשפ"ב בסוגיות של למידת עמיתים/ות.
  • גיבוש מדיניות וטיוב תהליכי הקליטה של מתמחים/ות.
  • פיתוח תכנים מותאמים לכל מתמחה, המאפשרים בחירה ומכוונים ללומד/ת עצמאי/ת.
  • תכנון הלמידה בסדנאות ברוח תפיסה של חדשנות ושינוי תהליכי הוראה, למידה והערכה.
  • העמקה בנושא "לשם מה הוראה וחינוך? המשמעות בעבודת ההוראה".

תוכנית כללית תשפ"ג

  • קידום הלמידה בסדנאות בדגש על טיפוח מורים/ות איכותיים/ות, מודעות לחשיבות ההוראה, קידום הוראה, למידה והערכה בדגש על התחדשות הלמידה, חדשנות ועוד.
  • פיתוח תהליכי למידה של צוות המנחים/ות, חדשים/ות כוותיקים/ות.

סיכומים משנים קודמות