מסיפור ל-"story" – פורום ספרות

מרכזת

ד"ר לימור ראובך

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

המוטיבציה הראשונית להקמת פורום ספרות במכון מופ"ת הייתה הניסיון ליצור קשר בין כל הגורמים העוסקים בהוראת ספרות; ההבנה שאנחנו נמצאים בעידן שדורש התבוננות מחודשת על הדיסציפלינה ועל הפדגוגיה שקשורה בה העלתה צורך לגבש קבוצה שתדון בנושאים אלו תוך התבוננות מפוכחת, חסרת פשרות ולא יומרנית מדי. על פי הבנתנו, הקבוצה צריכה מצד אחד להיות בעלת חזון, ומצד אחר להציף את הקשיים שקשורים בהוראת ספרות בבתי הספר, במכללות ובאוניברסיטאות תוך חשיבה אופרטיבית. השם שנתנו לפורום משקף את התהליך שעוברת הספרות: מטקסט אומנותי כמעט נצחי ל- story – סיפור בעל קיום זמני המיועד לרשתות החברתיות.

מטרות הפורום

מעבר למטרות המקוריות שנוסחו עם הקמת הפורום ועדיין תקפות מבחינתנו, השנה הצבנו לעצמנו מטרות נוספות:

  • לבחון את הרלבנטיות של הטקסטים הספרותיים ללומדים.
  • לחקור ולהבין במה כרוך המיתוגשל המורה לספרות/הוראת הספרות, ולנסות למתג מחדש.
  • לברר אם וכיצד ניתן ליצור סינרגיה בין לימודי הספרות בבית הספר לבין המכללות להכשרת מורים והאוניברסיטאות.
  • לחשוב על אפשרויות לכינון אופק מצוינות.
  • ליצור ממשק טוב יותר בין אומנות הספרות ובין הוראה/לימודי הספרות.
  • לנסות להבין את הפער שנוצר בין דמות המורה בבתי הספר לבין דמות פרח ההוראה: קליטת מורים חדשים בבית הספר מייצרת מצב של שעתוק מודל המורה הישן, ויש פער בין החדשנות שהמכללות מובילות לבין הביטוי שלהן בבתי הספר.

 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

  • ליצור ממשק טוב יותר בין בתי הספר, המכללות והאוניברסיטאות סביב העניין המשותף לכולנו.
  • להתחיל לבסס את הרעיונות שלנו במחקרים.
  • להמשיך להיחשף ליוזמות חדשות ויצירתיות.
  • להמשיך בתהליך המיתוג שהתחלנו בו: כנסים, פוסטרים וכד'.

סיכומים משנים קודמות