ראשי תחום מחשוב ותקשוב

מרכזים

ג'יי הורוויץ

המכללה האקדמית אחווה

מבוא

פורום מובילי תחום תקשוב הוא פורום ותיק, וסיכומים של פעילותו במשך עשור שנים נמצאים באתר מכון מופ”ת. במהלך כל השנים האלה אפשר לזהות עקביות במטרות הפורום – קידום השימוש הפדגוגי בתקשוב במכללות להכשרת מורים ויצירת במה לליבון, להחלפת דעות ולדיווח על התנסויותיהם של משתתפי הפורום. אף שהשם “ראשי תחום תקשוב” עדיין מופיע באתר המכון, לפני שנים מספר הוא שונה ל”מובילי תחום תקשוב”, שינוי המשקף את העובדה שלא רק בעלי תפקיד משתתפים בפורום, אלא גם (וכיום אולי בעיקר) פעילים מרכזיים בתחום (חלקם לשעבר “ראשי תחום”). עם השנים התנתק הפורום במידה מסוימת מהפעילות היום-יומית במכללות, והתייחס בביקורתיות לכיוונים שהשימוש בתקשוב במכללות צועד בהם כיום.

זה שנים אחדות שורות הפורום מצטמצמות, וסיכומי השנתיים האחרונות דנו בסיבות לכך. אפשר לציין בקצרה כי בעוד בעבר התקשוב נתפס כקרש קפיצה לשינוי בדרכי ההוראה והלמידה, הרי במהלך השנים המיקוד עבר לייעול בניהול הלמידה ולמעקב אחר התקדמות הלומדים. במציאות החדשה הזאת תפקיד מובילי התקשוב במכללות נעשה יותר ויותר טכני ופחות ופחות פדגוגי, ולכן הצורך בבמה לדיון בנושאים פדגוגיים הצטמצם. נוסף על כך, בעוד בעבר חלק ניכר ממפגשי הפורום הוקדש לכלים תקשוביים ולהתפתחויות ב-Moodle, הרי כבר שנים אחדות אין התפתחויות משמעותיות בכלים חדשינם וגם השינויים ב-Moodle הם לרוב קוסמטיים, כך שאין ציפייה לבשורות חדשות שיצאו מהפורום. כאשר לכל אלה מתווסף הקושי ההולך וגובר להגיע לתל אביב בכבישים עמוסים אפשר להבין שגרעין הפורום מצטמצם לנאמני התקשוב החינוכי כפי שהוא בא לביטוי לפני שנים. אפשר להגיד שהפורום הפך למועדון של ותיקים שממשיכים להיפגש כדי לשמור על הגחלת.

בסיכום של תשע”ח צוינו חמישה יעדים למפגשים של תשע”ט:

  1. העמקת הדיון הרעיוני בדבר מקומו של התקשוב בחינוך בכלל, ובהכשרת מורים בפרט.
  2. בחינת מקומו של ה-LMS בתהליכי למידה והוראה, כולל המלצות לשיפור ובחינת אלטרנטיבות בהתאם לשינויים בדרכי הלמידה.
  3. שימוש בנתונים (big data) בתהליכי הוראה ולמידה, כולל בחינת היבטים אתיים הכרוכים בכך.
  4. בחינת ההדדיות בין הדיגיטליות לבין הסביבה הפיזית ועיצובה.
  5. הזרמת “דם חדש” לפורום.

שני היעדים הראשונים ברשימה מלווים את הפורום שנים רבות, ואפשר להגיד שהם ב-DNA שלו. השלישי והרביעי הם יחסית חדשים, ובשנתיים האחרונות הם זוכים להתייחסות הולכת וגדלה. כמובן, יש צורך בהתחדשות מתמדת בשורות הפורום, אבל השנה, כמו בשנה הקודמת, קשה להגיד שחלה התקדמות בתחום הזה. במידה רבה הפורום נשאר מושב זקנים (או לפחות “ותיקים”).

מטרות הפורום

אף שיחסן של המכללות לתקשוב משתנה עם השנים, מטרות הפורום נשארות קבועות למדי, ובעיני רוב המשתתפים אין סיבה לשנותן. מטרות אלו הוגדרו לפני כמה שנים בסיכומים הללו ומובאות כאן ללא שינוי: שיתוף מידע בין ראשי תחום התקשוב במכללות ומסגרת להתפתחות מקצועית בנושאים הקשורים בתחומי הטכנולוגיה בלמידה ובהוראה, ובנושאים אחרים המעסיקים את חברי הפורום.

האם המטרות האלו הושגו? המפגשים של שנת תשע”ט הוכנו מתוך מודעות ברורה למציאות של פורום מצטמצם שנמצא במשבר זהות. נדמה שלאור זה חשוב לציין שהתגובות למפגשים היו חיוביות מאוד. המשתתפים ציינו שגם מעבר למפגש החברתי (שאין לזלזל בחשיבותו) התכנים היו חשובים ומועילים, גם אם לא תמיד היה להם קשר ישיר לתפקידים שלהם במכללות. עם זאת יש לזכור שבמידה לא קטנה הפורום עבר תהליך של ברירה טבעית, ומי שהמשיכו להשתתף בו היו אלה שתכניו ענו על ציפיותיהם.